تمدید فراخوان تاسیس مراکز طرح حمایتی – آموزشی  کودک و خانواده

اداره کل بهزیستی استان مازندران در نظر دارد به منظور اجرای" طرح حمایتی – آموزشی  کودک و خانواده  " با هدف شناسایی، جذب و توانمند سازی کودکان کار و خیابانی در شهرستان‌های ساری و آمل با استفاده از ظرفیت‌های مؤسسات غیردولتی اقدام نماید.

بدین منظور از موسسات حقوقی واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

*موسسات خیریه حقوقی می بایست دارای سکونت و پروانه فعالیت از اداره کل بهزیستی استان مازندران  باشند.

*اهداف اساسنامه موسسه هماهنگ و مرتبط با فعالیت های معاونت امور اجتماعی بهزیستی باشد.

*دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.

*دستورالعمل مربوطه را به طور کامل مطالعه و شرایط آن را پذیرفته باشد.

* بکارگیری مسؤل فنی مورد تأیید اداره کل بهزیستی استان مازندران.

* توانایی مالی و حسن سابقه پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی داشته باشد.

* توانمندی جذب مشارکتهای مردمی به نفع جامعه هدف و مددجویان مرکز و استفاده از ظرفیت‌های شرکای اجتماعی را داشته باشد.

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی موسسه ( با مهر موسسه و امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل)، تصویر برابر اصل اساسنامه موسسه، آخرین آگهی تغییرات موسسه، تصویر پروانه تاسیس، تصویر پروانه فعالیت، دو قطعه عکس مربوط به اعضای هیات مدیره، کپی برابر اصل مدرک تحصیلی مرتبط یکی از اعضای هیات مدیره، اعلام  شماره حساب به نام موسسه.

  کلیه موسسات غیردولتی واجد شرایط فوق می توانند به مدت 5 روز پس از انتشار فراخوان درخواست خود را به اداره کل بهزیستی استان مازندران به آدرس: ساری- خیابان امیر مازندرانی  میدان کارگر- اداره کل بهزیستی استان مازندران معاونت اجتماعی تحویل نموده و رسید دریافت نمایند .

کد خبر 103336

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد