بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی مسئولیت بزرگی برعهده دارد

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی در خصوص برخی از برنامه‌های آموزشی اجرا شده با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گفت: یکی از اهداف دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با رویکرد توسعه محلی و ارتقاء سرمایه اجتماعی و ارتباطات سالم است. در این راستا، طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی از قبیل برنامه همیاران شامل پایگاه‌های سلامت اجتماعی و گروه‌های همیار سلامت روان، توانمندسازی خانواده محور -همیار مادر و کودک، برنامه‌های مشارکت اجتماعی نظیر مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران ( مانا) و مشارکت اجتماعی زنان، طرح‌های پیشگیری از خودکشی، آگاهسازی دختران و زنان با تاکید برخود مراقبتی، پیمایش رصد آسیب‌های اجتماعی و... از جمله برخی از اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در این حوزه می‌باشد.

هادی قیصری افزود: طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان(مانا) درسال گذشته در 19 شهرستان و در سال جاری در 33 شهرستان اجرا گردید. تعداد مراکز مجری این طرح در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از دوبرابر شده‌ است. در سال گذشته 27 گروه و  در سال جاری 45 گروه تشکیل گردیده و هدف از انجام این طرح، آموزش و تقویت نوجوانان در برابر آسیب‌های اجتماعی از طریق تشکیل گروه و تمرین مهارت‌های نیازسنجی، ارائه راه حل‌های خلاقانه برای حل مسائل و طراحی پروژه‌های کوچک همیاری برای اجرا در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.  

وی با بیان اینکه رصد آسیب‌های اجتماعی یکی از فعالیت‌های مهم در این حوزه است، گفت: هدف از این برنامه، شناسایی وضعیت و روند تغییرات آسیب‌های اجتماعی و تعیین کننده‌های آن است. به همین منظور برنامه احصاء تعیین کننده‌های استانی آسیب‌های اجتماعی از طریق 15 مصاحبه ساختاریافته، 5 جلسه گروه‌های متمرکز و یک جلسه دلفی اجرا شده است. بخشی از این فعالیت شامل برگزاری جلسات دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی در استان و ارسال صورتجلسات به معاونت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور و پیگیری هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط در استان بوده است.

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی، افزود: طرح آگاهسازی زنان و دختران با تاکید برخود مراقبتی در سال جاری در 27 شهرستان و توسط 57 تسهیلگر اجرا گردید و یک هزار و 800 نفر از آموزش‌های این برنامه برخوردار شدند. هدف از اجرای این طرح ارتقاء دانش و آگاهی سواد رسانه‌ای به‌منظور کاهش ریسک و آسیب ناشی از رفتارهای پرخطر می‌باشد.

وی با بیان اینکه طرح پیشگیری از خودکشی در دو مرحله آگاه‌سازی جمعیت عمومی و آموزش مستقیم افراد از طریق تسهیلگران آموزش دیده اجرا گردیده است، گفت: این طرح با هدف رصد مستمر وضعیت خودکشی در کشور، استان، شهرستان و محلات،کنترل و کاهش خودکشی از طریق به‌کارگیری رویکردهای نوین پیشگیری و اجرای برنامه‌های بومی مبتنی برظرفیت‌های محلی، شناسایی مستمر عوامل روانی، زیستی، اجتماعی، فرهنگی و تاثیر شرایط محیطی بر خودکشی، شناسایی افراد پرخطر و ایجاد سیستم ارجاع، بهبود و افزایش نشاط اجتماعی در اجتماعات هدف، افزایش حمایت اجتماعی به ویژه از گروه‌های پرریسک و آسیب‌پذیر، ارتقاء توانمندی گروه‌های پر خطر و در معرض خطر برای کنترل افکار خودکشی و... اجرا گردیده است.

قیصری درخصوص طرح توانمندسازی خانواده محور – همیار مادر و کودک، گفت: این طرح در سال 1400 در چهار شهرستان و در سال جاری در 32 شهرستان اجرا گردید و 990 مخاطب تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند. هدف این طرح، تشکیل گروه‌های همیار مادر و کودک و ایجاد فضای گفتمان، ترویج مسئولیت‌پذیری و کمک به تقویت نگرش‌های مثبت مادران در جامعه‌پذیری کودک، توانمند سازی مادران در حیطه نقش‌های مادرانه، تقویت دلبستگی ایمن در مادران و کودکان جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و... می‌باشد.

وی درخصوص برنامه‌هایی که در راستای مشارکت اجتماعی زنان انجام می‌گیرد، گفت: طرح مشارکت اجتماعی زنان از سال 1401 توسط بهزیستی خراسان رضوی اجرا شد. درحال حاضر این طرح در 27 شهرستان توسط 479 مرکز اجرا می‌گردد و یک هزار و 800 گروه که هر گروه شامل 20عضو می‌باشد، تشکیل گردیده است.  هدف از اجرای این طرح، ارتقای توانمندی‌های زنان بالای 18 سال و کمتر از 50 سال به‌منظور توسعه ظرفیت‌های مشارکت زنان در موسسات غیر دولتی از طریق تشکیل گروه، نیازسنجی و ارائه راه حل‌های خلاقانه برای حل مسائل و طراحی پروژه‌های کوچک همیاری برای اجرا در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می باشد.  

 معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی، افزود: ظرفیت‌سازی و توانمندسازی اجتماعات محلی با کاربست راهبردهای همیاری و مشارکت اجتماعی رویکردی است که از طریق گروه‌های همیار سلامت روانی اجتماعی انجام گرفته است. تشکیل گروه‌های همیار ارتقای سلامت اجتماعات محلی با هدف مشارکت گروه‌ها وتشکل‌های مردم نهاد، تشکیل و توسعه گروه‌های داوطلب محلی، ارتقای کیفیت زندگی و سلامت روانی- اجتماعی فرد، گروه و ساکنین جامعه محلی از طریق افزایش مشارکت، ارتقای سرمایه اجتماعی، تسهیل فرایندهای یادگیری مشارکتی، توسعه مفاهیم مرتبط با بهزیستی، بهره‌گیری از رویکردهای حمایت‌یابی در حل معضلات فردی، گروهی و اجتماع محلی را مد نظر قرار دارد. در حال حاضر گروه‌های همیار سلامت روانی اجتماعی در 11 شهرستان تشکیل گردیده و 200نفر عضو این گروه‌ها هستند.

کد خبر 102104

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد