در رسانه | اختصاص 28 میلیارد تومان اعتبار به مددجویان بهزیستی در مشهد

رئیس اداره بهزیستی شهرســتان مشهد: امســال 28 میلیــارد تومان اعتبارات اشــتغال به مددجویان زیر پوشش بهزیستی مشهد اختصاص خواهد یافت

قدس-علیپور- محسن مروی با بیان این مطلب در مراسم امضای تفاهمنامه چهارجانبه میان شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی شهرســتان مشــهد و سازمان بهزیســتی و خانه مطبوعات خراســان رضوی گفت: ســال گذشته این اعتبارات به 19 میلیارد تومان رسید که تاکنون 90 درصد آن جذب شــده است.

وی ادامه داد: اعطای تسهیلات کارفرمایی تا 2 میلیارد تومان به کارفرمایانی که بتوانند تا سقف 40 نفر به جذب افراد زیر پوشش بهزیستی بپردازند، تعلق خواهد گرفت. وی اظهار کرد: مستمری بگیران زیر پوشش بهزیستی مشهد ماهانه 6 میلیارد و 100 میلیون تومان دریافت میکنند. سال گذشته نیز 170 میلیارد تومان اعتبار در قالب اعتبارات عمرانی، بیمه ای و مددجویی به افراد زیر پوشش بهزیستی مشهد اختصاص یافته است.

در ادامه همین نشســت خبری، مدیرعامل شــرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی مشهد با اشاره به تعهدات خویش در متن تفاهمنامه منعقد شــده با خانه مطبوعات خراسان رضوی گفت: بنا بر تفاهمنامه امضا شــده، شــرکت تعاونی اتحادیه دهیاران به عنوان معین اقتصادی و فرهنگی متعهد شده که از کســب و کارهایی که توسط اصحاب رسانه عضو تشکل یاد شده در بخش مرکزی مشهد و کالت ایجاد شده در زمینه مشــاوره، تسهیلگری و اعطای مجوزها و تسهیلات حمایت کند.

عباســعلی بادیانی افزود: از زمان شیوع جدی کرونا تاکنون با تلاش شــبانه روزی 16 مرکز توانمندســازی شغلی بانوان مشهدی، 543 هزار و 100 عدد ماسک تولید شده که علاوه بر استان خراسان رضوی در استانهای همجوار نیز توزیع شده است. این در حالی است که تولیدکنندگان یاد شده ناگزیرند در هفته های اخیر مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمتهایی گرانتر از گذشته تأمین کنند. بنابراین از مطالبات جدی این گروه بررسی علل افزایش قیمت مواد یاد شده است.

کد خبر 21517

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک