به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان بابلسر، همزمان با دهه ی اول ماه مبارک رمضان و ماه مهمانی خدا، به همت خیرین تعداد ۵۰ بسته معیشتی حاوی مواد غذایی، پروتینی و بهداشتی به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال تهیه و در بین نیازمندان و جامعه هدف بهزیستی شهرستان بابلسر توزیع گردید.

خدمات الکترونیک پرکاربرد