نشست بررسی ایجاد مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان ایلام با حضور دکتر "فاطمه رضوان مدنی" معاون توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور روز شنبه در استانداری ایلام تشکیل شد.

دسترسی سریع به خدمات الکترونیک