امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: یاد مرگ، خواهش های نفس را می‌میراند و رویشگاه‌های غفلت را ریشه کن می‌کند و دل را با وعده‌های خدا نیرو می‌بخشد و طبع را نازک می‌سازد و پرچم‌های هوس را درهم می‌شکند و آتش حرص را خاموش می‌سازد و دنیا را در نظر کوچک می‌کند.

یاد مرگ، دل را با وعده‌های خدا نیرو می‌بخشد

یاد مرگ، دل را با وعده‌های خدا نیرو می‌بخشد

یاد مرگ، دل را با وعده‌های خدا نیرو می‌بخشد

یاد مرگ، دل را با وعده‌های خدا نیرو می‌بخشد

یاد مرگ، دل را با وعده‌های خدا نیرو می‌بخشد

یاد مرگ، دل را با وعده‌های خدا نیرو می‌بخشد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد