مشاهده قرارداد پرداخت دستمزد و بیمه پرسنل(خانه امن) در لینک زیر با کد رهگیری : ۶۰۳۱j۶۵E۲۴۴۰۰۰۵۹

http://media.behzisti.ir/d/۲۰۲۴/۰۴/۰۸/۰/۴۳۰۲۸۷.pdf?ts=۱۷۱۲۵۶۲۵۸۷۰۰۰

مشاهده قرارداد حق الزحمه مشاوره، مددکاری و بیمه پرسنل در لینک زیر با کد رهگیری:      ۰۳۱j۶۵E۲۴۴۰۰۰۲۴

http://media.behzisti.ir/d/۲۰۲۴/۰۴/۰۸/۰/۴۳۰۲۸۹.pdf?ts=۱۷۱۲۵۶۲۷۸۳۰۰۰

مشاهده قرارداد حمایت از طرح تعیین شیوع و علل کم توانی(معلولیت) در افراد تحت پوشش در لینک زیر با کد رهگیری:     ۰۳۱K۶۵E۲۴۴۰۰۰۲۸

http://media.behzisti.ir/d/۲۰۲۴/۰۴/۰۸/۰/۴۳۰۲۹۰.pdf?ts=۱۷۱۲۵۶۲۹۴۲۰۰۰

مشاهده قرارداد طرح پیشگیری از معلولیت در دوران سالمندی در لینک زیر با کد رهگیری:     ۳۰۱K۶۵E۲۴۴۰۰۰۳C

http://media.behzisti.ir/d/۲۰۲۴/۰۴/۰۸/۰/۴۳۰۲۹۱.pdf?ts=۱۷۱۲۵۶۳۱۱۰۰۰۰

مشاهده قرارداد پرداخت دستمزد و بیمه پرسنل و سایر هزینه های جانبی مرکز خانه سلامت دختران ندای مهر در لینک زیر با کد رهگیری:  ۰۳۱j۶۵E۲۴۴۰۰۱۰E 

http://media.behzisti.ir/d/۲۰۲۴/۰۴/۰۸/۰/۴۳۰۲۹۲.pdf?ts=۱۷۱۲۵۶۳۲۴۱۰۰۰

مشاهده قرارداد پرداخت دستمزد و بیمه پرسنل و سایر هزینه های جانبی مرکز خانه امن در لینک زیر با کد رهگیری:   ۰۳۱j۶۵E۲۴۴۰۰۱۱۴ 

http://media.behzisti.ir/d/۲۰۲۴/۰۴/۰۸/۰/۴۳۰۲۹۳.pdf?ts=۱۷۱۲۵۶۳۳۸۵۰۰۰

مشاهده قرارداد خرید خدمات تخصصی شیرخوارگاه(ارایه خدمات تخصصی)  در لینک زیر با کد رهگیری:   ۰۳۱j۶۵E۲۴۲۰۰۱۴۱

http://media.behzisti.ir/d/۲۰۲۴/۰۴/۰۸/۰/۴۳۰۲۹۵.pdf?ts=۱۷۱۲۵۶۳۵۵۶۰۰۰

مشاهده قرارداد پرداخت دستمزد، عیدی و بیمه پرسنل و سایر هزینه های جاری مرکز خانه امن در لینک زیر با کد رهگیری:   ۰۳۱J۶۵E۲۴۴۰۰۱۳۲

http://media.behzisti.ir/d/۲۰۲۴/۰۴/۰۸/۰/۴۳۰۳۰۰.pdf?ts=۱۷۱۲۵۶۳۶۸۰۰۰۰

مشاهده قرارداد پرداخت دستمزد و بیمه پرسنل و سایر هزینه های جاری مرکز خانه امن در لینک زیر با کد رهگیری:   ۰۳۱j۶۵E۲۴۴۰۰۰۱E

http://media.behzisti.ir/d/۲۰۲۴/۰۴/۰۸/۰/۴۳۰۳۰۲.pdf?ts=۱۷۱۲۵۶۳۸۱۳۰۰۰

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد