دوره آموزشی آسیب‌شناسی روانی با حضور مشاوران خط ۱۴۸۰ و مشاوران مراکز مشاوره دولتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، دوره آموزشی آسیب‌شناسی روانی با حضور مشاوران خط ۱۴۸۰ و مشاوران مراکز مشاوره دولتی و با تدریس دکتر حمید نصیری  برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی آسیب‌شناسی روانی با حضور مشاوران خط ۱۴۸۰ و مشاوران مراکز مشاوره دولتی

برگزاری دوره آموزشی آسیب‌شناسی روانی با حضور مشاوران خط ۱۴۸۰ و مشاوران مراکز مشاوره دولتی

برگزاری دوره آموزشی آسیب‌شناسی روانی با حضور مشاوران خط ۱۴۸۰ و مشاوران مراکز مشاوره دولتی

برگزاری دوره آموزشی آسیب‌شناسی روانی با حضور مشاوران خط ۱۴۸۰ و مشاوران مراکز مشاوره دولتی

برگزاری دوره آموزشی آسیب‌شناسی روانی با حضور مشاوران خط ۱۴۸۰ و مشاوران مراکز مشاوره دولتی

برگزاری دوره آموزشی آسیب‌شناسی روانی با حضور مشاوران خط ۱۴۸۰ و مشاوران مراکز مشاوره دولتی

برگزاری دوره آموزشی آسیب‌شناسی روانی با حضور مشاوران خط ۱۴۸۰ و مشاوران مراکز مشاوره دولتی

برگزاری دوره آموزشی آسیب‌شناسی روانی با حضور مشاوران خط ۱۴۸۰ و مشاوران مراکز مشاوره دولتی

برگزاری دوره آموزشی آسیب‌شناسی روانی با حضور مشاوران خط ۱۴۸۰ و مشاوران مراکز مشاوره دولتی

برگزاری دوره آموزشی آسیب‌شناسی روانی با حضور مشاوران خط ۱۴۸۰ و مشاوران مراکز مشاوره دولتی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد