دوره آموزشـی "توانبخشی اختلالات بینایی" ویژه کارکنان مراکز روزانه توانبخشـی- آموزشی اختلالات بینــایی، از 14 اسـتان تهران، اصـفهان، آذربایجـان غربی، آذربایجـان شـرقی، بوشـهر،خراسـان شـمالی، خوزسـتان،سیسـتان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، گیلان، یزد، گلسـتان، به میزبـانی اسـتان اصـفهان و با همکاری مرکز توانبخشـی توکل برگزار شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد