🔸همایش ملی مسائل اجتماعی ایران  برگزار شد

همایش ملی مسائل اجتماعی ایران (چالش ها و راهکارها) با تاکید بر مسائل اجتماعی استان لرستان با حضور معاون سلامت و معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در دانشگاه لرستان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان لرستان مهری سادات موسوی معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در همایش ملی مسائل اجتماعی ایران (چالش ها و راهڪارها) که در دانشگاه لرستان و در سالن همایش های شهید سلیمانی برگزار شد، با بیان انواع
مسائل اجتماعی، بیان داشت نوع اول، رفتار و شرایطی است که نقض هنجارها و ارزشهای جامعه محسوب میشود و مسائل افراد است. نوع دوم، وضعیتی است که از شرایط ساختاری جامعه نشأت گرفته و موجب رنج روحی و جسمی بخشی از مردم می‌شود. در برداشتی کلی‌نگر، مسائل اجتماعی ناشی از کلیتی متشکل از نهادها و ساختارهای منسجم بیرون از فرد است و برخی مسائل نیز ناظر بر هر دو نوع مسئله هستند. اعتیاد از جمله این مسائل است لذا در مواجهه با آن باید هم به فرد و شرایط ساختاری جامعه توجه نمود.
مهری سادات موسوی معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه الگوی آسیب های اجتماعی تغییر یافته است و با منظومه ای شدن آنها مواجهیم، گفت:جمعیت مبتلا و قربانیان افزایش یافته مثلا در اعتیاد هم شیوع و سوء مصرف رو به افزایش است و هم روش های مصرف مواد پیچیده تر شده است. در گذشته غالبا پیوند آسیبها نقطه ای بود ولی امروز روند هم افزایی و تجمیع را طی کرده و بعد از مدتی این پیوندها چندتایی شده است.
همچنین شدت تغییر و تبدیل آسیبها به آسیبهای جدید افزایش یافته است و شاهد زنانه و کودکانه شدن آنها نیز هستیم.
از جمله عوامل اجتماعی مسائل اجتماعی میتوان به تغییر سبک زندگی، فردگرایی و خودگرایی، تقلیل پدیده های اجتماعی به فردی، بی توجهی به جامعه پذیری و فرهنگ پذیری کودکان، توسعه شهری نامتوازن و توزیع ناعادلانه فرصتها و امکانات اشاره نمود. بالغ بر ۵۰ دستگاه فرهنگی در کشور فعالیت دارند که همسو و هم افزا نیستند و بعضا برخی  فاقد چشم انداز و ماموریتند. چندپارگی و نابسامانی فرهنگی و کم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی و همچنین رها شدگی در برابر رسانه ها و فضای مجازی از جمله عوامل فرهنگی مسائل اجتماعیند. در این بین باید به عوامل اقتصادی نیز اشاره داشت. فقر، بیکاری، فساد مالی و اقتصادی، هزینه کرد نامناسب اعتبارات و هزینه ای دیدن بخشهای آموزشی، فرهنگی، پرورشی و سلامت از آنجمله اند. تعارض فعل و قول و ویژه خواهی برخی مسئولان، سلیقه ای عمل مردن نهادها و صعف بسته سیاستی منسجم از سایر عوامل مسائل اجتماعی محسوب میشوند و لازم است رویکردی واقع بینانه در این زمینه اتخاذ نمود.

کد خبر 94501

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد