آگهی مزایده واگذاری قسمتی از واحد ساختمانی واقع در شهرستانهای خوزستان

آگهی مزایده واگذاری قسمتی از واحد ساختمانی واقع در شهرستانهای استان براساس کمیسیون ماده ۲۸ شماره مزایده: ۵۰۰۲۰۰۵۴۹۶۰۰۰۰۰۳

     اداره کل بهزیستی استان خوزستان در نظر داردقسمتی از واحد ساختمانی خودرابراساس شیوه نامه کمیسیون ماده ۲۸درراستای اهداف سازمان از طریق مزایده بصورت اجاره بمدت یکسال واگذار نماید.

    لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید تا از تاریخ نشر آگهی بمدت ۵ روزکاری جهت خرید اسناد به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  (setadiran.ir) مراجعه و نسبت به دریافت  اسناداقدام نمایند.

انتشار در سایت  مورخ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ومهلت دریافت اسناد ازتاریخ ۱۸/۰۳/ ۱۴۰۲لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۲۳تا ساعت۱۲ظهروزمان   ارائه و ارسال قیمت  پیشنهادی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲ ظهر، وزمان  بازگشایی پاکت ها ۱۰صبح مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵می باشد.

 زمان بازدید از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۲۸  از ساعت ۱۰صبح الی ۱۱ ظهر در بهزیستی شهرستانهای ذکر شده است.

*ضمنا برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه ذکر شده بوده وارائه ضمانتنامه بانکی ویا فیش واریزی جهت شرکت در مزایده الزامی است .

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خوزستان

کد خبر 81332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد