شهرتهران| حضور مسئولین برای بررسی نیروی انسانی مراکز

اولین پایش و ساماندهی نیروی انسانی حوزه ها و مراکز توسط معاونین و مسئولین مربوطه در بهزیستی شهر تهران صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران، مریم شاکری معاون امور اجتماعی به همراه فاطمه میری مسئول منابع نیروی انسانی و مهری عادلی کارشناس مسئول توانبخشی در اولین حضور خود برای ساماندهی نیروها از مراکز حر، نارمک، اندرزگو، ولیعصر و شهدای انقلاب بازدید کردند.

در این بازدید تعداد کارکنان از نظر تراکم با توجه به انجام امور محوله و میزان کار مراکز مورد بررسی دقیق قرار گرفت تا در نهایت نیروهای مازاد بعضی از مراکز به حوزه ها و قسمت هایی که کمبود در آنها مشهود است انتقال یابند و همچنین نیروهای تخصصی در صورت مازاد درحوزه های خود در مراکز جدید جانمایی گردند.

قابل یادآوری است، با توجه به کمبود نیرو در بهزیستی شهر تهران و چیدمان نادرست بعضی از مراکز در خصوص تعداد همکاران در حوزه نیروی انسانی اولین پایش نیروی انسانی در این شهرستان انجام پذیرفت.

کد خبر 79856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد