آگهی فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی استان مازندران نسبت به توسعه مراکز توانبخشی

اداره کل بهزیستی استان مازندران در نظر دارد بمنظور تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام قانون برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر واگذاری امور و کاهش تصدی گری دولت و بهره گیری از توانمندیهای بخش غیردولتی به استناد ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با توجه به اولویت های موجود نسبت به توسعه مراکز توانبخشی به شرح ذیل اقدام نماید .

لذا متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اطلاعات و نحوه ثبت نام  از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تا پایان وقت اداری ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به بهزیستی شهرستان مربوطه مراجعه نمایند.

ردیف

نوع کاربری

شهرستان

1

مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی

تمامی شهرستانها

2

مرکز توانبخشی شبانه روزی بیماران روانی مزمن

تمامی شهرستانها

3

خانه حمایتی توانبخشی بیماران روانی مزمن

تمامی شهرستانها

4

مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی سالمندان

تمامی شهرستانها

5

خانه حمایتی توانبخشی سالمندان

تمامی شهرستانها

6

مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی

تمامی شهرستانها

7

خانه کوچک معلولان ذهنی

تمامی شهرستانها

دبیرخانه کمیسیون ماده26 بهزیستی مازندران

کد خبر 76091

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد