آموزش مهارت تاب آوری به زنان سرپرست خانوار نقش موثری در کاهش و کنترل اقدام به خودکشی دارد

با انجام پژوهشی از سوی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، میزان تاثیر و نقش آموزش مهارت" تاب آوری" در کاهش و کنترل اقدام به خودکشی در زنان سرپرست خانوارشهرستان کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، نتایج کلی این پژوهش ،که توسط پژوهشگر مریم بلوردی انجام گرفته است، بر تاثیرگذاری آموزش و یادگیری مهارتهای زندگی در کاهش آسیب های اجتماعی در میان اقشار آسیب پذیر تاکید می کند.زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیرجامعه هستند که عواملی همچون طلاق،فوت،اعتیاد و ازکارافتادگی همسرموجب تنهایی وافزایش میزان آسیب پذیری آنان می گردد و این تنهایی و به دوش کشیدن بار مضاعف زندگی در فقدان همسر، گاهی موجب بروز افکار منفی و غلبه میل به خودکشی در ذهن این دسته از بانوان می گردد.

بررسی ها نشان داده است افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند به طور معنا داری در زمینه یادگیری و بکارگیری مهارت تاب آوری از سطح بسیار پایینی برخوردار بوده اند. اهمیت این پژوهش با نگاهی به داده های آمارهای جمعیت شناسی سالهای اخیر بیش از پیش روشن می گردد؛ داده هایی که نشان از افزایش قابل توجه تعداد زنان سرپرست خانواردر جمعیت کشور می دهد و در پی  افزایش جمعیت این گروه از اقشار آسیب پذیر و رویارویی و درگیر شدن آنان با مشکلات پیش رو، آنان را در معرض آسیب های متعدد روانی و جسمی قرار می دهد .

بنابراین اهمیت دارد تا از سوی دستگاه های متولی امور اجتماعی و سلامت روان شهروندان، برنامه های اضطراری پیشگیرانه و آموزشی برای یادگیری مهارت های زندگی و بخصوص مهارت تاب آوری در میان اقشار آسیب پذیر تدوین و اجرا گردد تا از زمینه بروز بحرانهای اجتماعی ، اقتصادی و امنیتی کاسته شود.

کد خبر 72797

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد