۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۹
  گروه ارزیابی عملکرد

وظایف این گروه به شرح ذیل است؛

-همکاری در برنامه ریزی و اقدام در راستای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سطح سازمان،مدیریت و کارکنان

-همکاری در طراحی و اقدام در راستای مکانیزه کردن فرآیند اجرای نظام مدیریت عملکرد سازمان در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با همکاری واحدهای ذیربط .

-همکاری با مرکز فن آوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه سازمان و واحدهای استانی

-جمع آوری گزارشات خودارزیابی سازمان در ابعاد ، شاخصهای عمومی و اختصاصی و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه به بالاترین مقام سازمان یا سایر مراجع ذیربط .

-تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان با همکاری مرکز فن آوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری و

اعضای کمیسیون ارزیابی عملکرد کشور و نمایندگان حوزه های عمومی تخصصی

-نظارت بر نظام ارزشیابی منابع انسانی ) مدیران میانی( سازمان بر اساس شاخصهای رفتاری و عملکردی مطابق دستورالعمل ابلاغی با هماهنگی واحدهای ذیربط .

-انجام مطالعات و بررسیهای لازم در زمینه معیارها ، شاخص ها ، روشهای ارزشیابی کارکنان سازمان و سنجش انگیزش کارکنان و

برنامه ریزی جهت ارتقاء آنان .

-بررسی در زمینه شناسایی موانع و مشکلات اجرایی و اثر بخشی برنامه های ارزشیابی کارکنان و در صورت نیاز ارائه پیشنهادات

اصلاحی به مراجع ذیربط .

-اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمها ی مربوطه و تهیه مستندات لازم .

-همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری سازمان به منظور تعیین و تائید امتیازات شاخصها

-پیگیری و اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی در سطح ستاد مرکزی و ادارات کل بهزیستی استان ها و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مقاطع زمانی تعیین شده و در صورت نیاز پیشنهادات اصلاحی

-بازدید های مستمر بر اساس برنامه ها و سیاستهای تعیین شده دفتر مدیریت عملکرد و برنامه زمانبندی سالیانه .

-تشکیل کمیسیون ارزیابی عملکرد در ستاد و استان ها به منظور تدوین شاخصهای اختصاصی سازمان وتایید نهایی ارزیابی عملکرد کارکنان.

کد خبر 69966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد