گروه نظارت، بازرسی و سلامت اداری

وظایف این گروه به شرح ذیل است؛

-برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 92 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصل 88 و 11 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی سازمان و رسانه های جمعی و مطبوعات

-بازرسی مستمر ، دورهای و یا موردی از واحدهای ستادی و اجرائی بر اساس برنامه زمان بندی تدوین شده جهت سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی سازمان .

-بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و ارائه گزارش لازم به مراجع ذیربط .

-تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده

-کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی ) آشکار و پنهان ( و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرائی سازمان

-تدوین شاخص های سنجش سلامت اداری سازمان .

-اعلام موارد تخلفات اداری مشهود کارکنان و مسئولان دولتی در حین بررسی شکایات یا بازرسیهای انجام شده به هیات بدوی

-رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط پس از هماهنگی با نماینده یا بالاترین مقام سازمان .

-ارجاع پرونده تخلفات ) در مواردی که تخلفات عنوان جرم عمومی داشته باشد(به اداره کل حقوقی جهت طرح در محاکم صالحه فضائی با اطلاع بالاترین مقام سازمان .

-تدوین شاخصهای بازرسی و چک لیست های مربوطه به صورت سالیانه و حسب مورد .

-بازدیدهای مستمر بر اساس برنامه ها و سیاستهای تعیین شده دفتر مدیریت عملکرد .

کد خبر 69965

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد