پیشوا| اختتامیه طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان

اختتامیه طرح (مانا) مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران با شرکت نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ ساله در این طرح انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران، رئیس بهزیستی شهرستان پیشوا از اجرای طرح مانا در مرکز مثبت زندگی ترنم یاری با کد ٥٠٦ وموسسه طراوت هستی بخش که مجری این طرح خبر داد و گفت: طی ۱۳ جلسه تئوری (روزنامه دیواری) و عملی با هدف آموزش مشارکت جویی و یادگیری و توانمند سازی ایشان و ایجاد روحیه همدلی و همکاری در کار گروهی و حضور فعال نوجوانان در اجتماع و همچنین آشنایی نوجوانان با مهارتهای مختلف و عناوین اصول کار مشارکتی آشنا شده اند و این طرح به پایان رسید.

نجمه اسماعیلی در این خصوص افزود: آموزش فعالیت های جمعی و حضور در مناسبت ها و اجتماع، داشتن روحیه تلاش و پیگیری امور بویژه امورات محلات، ایجاد روحیه همفکری و تقویت مشارکت اجتماعی در تمامی زمینه ها از دست آوردهای این طرح می باشند. اسماعیلی یکی از مسائل حائز اهمیت در شرایط و جامعه کنونی بویژه در بین نوجوانان و جوانان را گرایش به سمت فردگرایی عنوان کرد و گفت: از جمله آسیب هایی که در اثر وابستگی به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اغلب متوجه نوجوانان و جوانان می شود گرایش به سمت فرد گرایی است.

وی مشارکت دادن نوجوانان در طرح های اجتماعی را از بهترین شیوه های جامعه پذیری و داشتن تعلق اجتماعی یاد کرد و گفت: با برگزاری کلاسهای آموزشی و آگاهسازی افراد جامعه نسبت به مسائل پیرامون بویژه آسیب های اجتماعی می توان از شیوع و گسترش آسیب های نو پدید جلوگیری کرد.

وی همچنین اظهار داشت: در این طرح تلاش می شود کلاسهای آموزشی بصورت کارگاه محور و مشارکتی اجرا شود تا کارهای گروهی و حل مسائل در محلات، بهتر مدیریت گردیده و به سرانجام برسند.

او گفت: در این طرح با شناسایی نقاط ضعف و تعامل با ریش سفیدان و معتمدان محلی، امکان برآورده کردن نیازها و بهبود وضعیت موجود می توان بهترین نتایج و راهکارها را بدست آورد. گفتنی است: طرح مانا به منظور آشنایی نوجوانان با مسائل و مشکلات زندگی خود بویژه در خانواده، محله و مدرسه و مشارکت آنها در ارائه طرح و راهکار، جلب و جذب همکاری افراد و دستگاههای دولتی و غیر دولتی در حل این مشکلات در تمامی شهرستانهای استان در حال اجراست در شهرستان پیشوا ٢ گروه ٤٠ نفره نوجوان در این طرح مشارکت داشتند.

کد خبر 66358

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد