ارتباط مستقیم با کارشناسان ستاد استان

لیست شماره تماس کارشناسان ستاد اداره کل بهزیستی استان سمنان

مدیریت

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

آبدارخانه سالن

مدیریت

۹۶۸

خانم برادران

۹۳۳

دفتر مدیرکل

آقای یوسفیه

۹۰۰

آقای نوحی

۹۸۰

آبدارخانه سالن

توانبخشی و اجتماعی

۹۷۲

خانم کرامتی

۹۳۴

خانم رهنما

خانم کامران پور

آبدارخانه سالن

پیشگیری و مشارکت

۹۷۶

آقای رمضان پور

۹۳۱

دفتر روابط عمومی

خانم حسن آبادی

۹۸۱

معاونت توانبخشی

خانم غریبی

آقای اعرابیان

۹۰۱

خانم پیوندی

۹۹۱

آقای پیوندی

۹۵۰

خانم ساعدی

خانم اسفندیار

خانم امیرفخریان

۹۰۳

خانم سلامت منش

۹۵۱

خانم حسینی

ذیحساب

۹۶۰

خانم یحیایی

۹۵۲

شهرستان سمنان

دفتر مدیریت عملکرد

دیوان محاسبات

۹۶۱

خانم جمالی

دفتر رئیس شهرستان

۴۰۰

خانم محقق

۹۰۲

آقای فیض

۹۶۲

خانم صفری

۹۵۳

خط مستقیم

خانم طاهریان

۹۰۳

خانم کاشیان

۹۶۴

آقای زرگری

۹۵۴

دفتر مدیرکل

۳۱۹۸۹۹۰۰

معاون پشتیبانی

۳۱۹۸۹۹۸۰

دفتر حراست

خانم کردی

معاونت اجتماعی

معاون توانبخشی

۳۱۹۸۹۹۹۵۰

مهندس همتیان

۹۱۰

آقای بنی اسدی

۹۶۳

خانم امیرجان

۹۴۰

معاون اجتماعی

۳۱۹۸۹۹۹۴۰

خانم طاهری

آقای طاهریان

خانم قدس

۹۴۳

معاون پیشگیری

۳۱۹۸۹۹۲۰

نگهبانی

۹۸۹

آقای هاشمی

۹۶۶

آقای رستمی

۹۴۳

معاون مشارکت ها

۳۱۹۸۹۹۹۳۰

اداره پذیرش و هماهنگی

آقای امیرنژاد

۹۶۵

خانم فهیمی

۹۴۲

تلفخانه اداره کل

۹۹۹

خانم تقوی پور

شهرستان سمنان

۳۱۹۸۹۴۰۰

خانم اندرخور

۳۳۳۲۰۲۱۴

آقای قدس

۹۶۷

خانم درویش

شهرستان شاهرود

۳۲۲۲۶۱۱۴-۵

خانم صوفی نژاد

خانم عرب پور

۹۸۲

خانم رحمانی

۹۵۱

شهرستان دامغان

۳۵۲۴۲۵۵۱-۳

خانم افرادی

خانم فرزانه

شهرستان گرمسار

۳۴۲۲۳۳۲۴

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

خانم علی جعفری

۹۸۳

معاونت توسعه پیشگیری

شهرستان میامی

۳۲۶۲۲۱۶

مهندس گلینی

۹۹۰

آقای گری نژاد

خانم ایمانی

۹۲۰

شهرستان مهدیشهر

۳۳۶۲۳۸۲

کارشناس فناوری

۹۸۷

آقای مرادی

۹۹۳

خانم خازن

۹۲۳

شهرستان آرادان

۳۴۵۴۴۷۶۳

خانم براری

۹۹۱

آقای اختری

۹۷۴

خانم ناظمی

شهرستان سرخه

۳۳۶۱۲۱۲۸

آقای منصوری

۹۹۳

خانم قدس

۹۷۰

خانم صفایی

۹۲۱

دفتر فرهنگی

خانم مطلبی

۹۸۵

خانم قندالی

ارتباط مستقیم با کلیه کارشناسان

خانم عربی

۹۰۴

خانم همتیان

خانم حیدریان

۹۲۲

تماس به خط ۳۱۹۸۹ به همراه شماره اتاق

خانم ترنجی

۹۷۱

خانم عزالدین

بطور مثال

دفتر گزینش

واحد خدمات

۹۸۶

دفتر روابط عمومی

۳۱۹۸۹۹۰۱

خانم نجاتی

۹۹۲

خانم بیدختی

۹۸۸

معاونت مشارکت ها

خانم حسینی

۹۰۵

نقلیه

۹۷۹

خانم سورمه

۹۳۰

پایگاه مقاومت بسیج رمضان

انبار

۹۷۳

خانم حسینی

۹۳۲

آقای تشرفی

۹۰۷

تاسیسات

۹۷۷

خانم شهاب

۹۳۵

فروشگاه

۹۷۸

تهیه شده در واحد روابط عمومی

کد خبر 64010

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد