فراخوان ارائه خدمت وپاسخگویی به خط 123 ،مداخلات حضوری تیم های سیار اورژانس اجتماعی

اداره کل بهزیستی استان قم در نظر دارد فراخوان ارائه خدمت وپاسخگویی به خط 123 ،مداخلات حضوری تیم های سیار اورژانس اجتماعی به شماره (سیستمی) 2001003359000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

بسمه تعالی

مناقصه عمومی یک  مرحله ای

فراخوان ارائه خدمت وپاسخگویی به خط 123 ،مداخلات حضوری تیم های سیار اورژانس اجتماعی

اداره کل بهزیستی استان قم در نظر دارد فراخوان ارائه خدمت وپاسخگویی به خط 123 ،مداخلات حضوری تیم های سیار اورژانس اجتماعی به شماره (سیستمی) 2001003359000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: 15/05/1401
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/19ساعت 19:00
  • مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/30ساعت 08:00
  • زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/30ساعت 09:00

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی و یا فیش بانکی (وجه نقد) به مبلغ : 735/350/927

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :

قم 75 متری عمار یاسر بلوار تعاون ساختمان ادارات اداره کل بهزیستی استان قم

کد خبر 63357

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد