در رسانه | معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی: فرآیند فرزند خواندگی دو ماه زمان می برد

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان گفت: تشخیص نوع، میزان مال و حقوق به فرزند خوانده با دادگاه و مقام قضائی است.

شهره شاهرودی در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: وقتی زوجینی متقاضی سرپرستی فرزند هستند ابتدا باید در سامانه ملی فرزند خواندگی ثبت نام و مدارک و مستنداتی که در سامانه ذکر شده بارگذاری کنند.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی بیان کرد: بعد از ثبت نام با مراجعه به اداره بهزیستی شهرستان مربوطه و یا اینکه بعد از ارزیابی مستندات و مدارک بارگذاری شده توسط کارشناسان در ادارات بهزیستی از خانواده جهت مصاحبه اولیه و در حقیقت توافق بین زوجین و سازمان بهزیستی دعوت می کنند.
وی افزود: این مراحل در واقع قرارداد ضمنی بین سازمان و خانواده که شرایط فرزند خواندگی را دارند و اطلاع از بقیه مواردی که سازمان بهزیستی برای تحویل فرزند لحاظ می کند، است.
شاهرودی گفت: بعد از این توافقات ارزیابی های اولیه از بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی ارزیابی می شود و خانواده ها از لحاظ اخلاقی، اجتماعی و عقیدتی مورد بررسی قرار می گیرند و نیازمند مستنداتی مانند عدم سو پیشینه و اخذ سلامت روان و سلامت جسمی از پزشکی قانونی هستند، که همه این مدارک اخذ و پرونده کامل به بهزیستی استان ارسال می‌شود.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: بهزیستی استان پرونده های شهرستان را مورد بررسی قرار میدهد و اگر واجدالشرایط تشخیص داده شود و مدارک صحیح باشد و ما فرزندانی داشته باشیم آماده برای فرزند خواندگی و تحویل زوجین متقاضی پرونده، به کمیسیون عالی استان ارجاع و توافقات لازم آنجا اخذ و مراحل قانونی شروع می‌شود.
وی اظهار کرد: معرفی به دادگاه، معرفی فرزند به خانواده، ارتباط گیری خانواده با فرزند و... و. همزمان صورت می گیرد.
شاهرودی گفت: و بعد این مراحل ابتدایی رسما و قانونی با مجوز قضایی و مقام قضایی فرزند به مدت شش ماه تحویل خانواده داده می شود.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی افزود: در این مدت شش ماه خانواده ارتباطش را با سازمان بهزیستی حفظ و کارشناسان بر فرایند مراقبت و تربیت فرزند در خانواده نظارت لازم را دارند و ارزیابی کامل از شش ماه تا دو سال زمان می‌برد.
وی اظهار کرد: بعداز مدت ذکر شده وقتی نتیجه قطعی شد در آن زمان حکم سرپرستی دائم توسط مقام قضایی صادر در راستای نگهداری فرزند داده می شود.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: در خصوص اموال و حقوق در زمان حکم سرپرستی دائم به تشخیص دادگاه این موضوع صورت می گیرد که گاهی چنین دغدغه ای وجود دارد که خانواده ها برایشان سوال است چقدر از مال باید به فرزند خوانده و یا اینکه اصلا باید اموالی حتما بنام کودک یا نوجوان ثبت شود یا نه؟ که تشخیص نوع و میزان مال و حقوق مذبور با توجه به حکم دادگاه است.
وی با بیان اینکه فرزند خوانده ارث بر نیست افزود: فرزند خوانده ها قرار است در خانواده ای بزرگ شود و آینده آن تضمین شود و ما همه تلاشمان را می کنیم حق و حقوق این کودک پایدار بماند چرا که این کودک در آینده هزینه تحصیل، درمان و ازدواج خواهد داشت و همه این ها مستلزم این است که تضمین مالی برای فرد وجود داشته باشد و یا اگر سرپرست خانواده فوت شود در آن زمان فرزند خواننده محروم و بدون حمایت مالی نباشد و از این جهت این موضوع تاکید می شود و انتظار می رود که خانواده ها با همین رویکرد به این مسئله خیرخواهانه نگاه داشته باشند.
شاهرودی افزود: پس تاکید ما تمکن مالی و حمایت مالی از کودک است.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: یکسری شرط و شروط برای خانواده ها وجود دارد که خانواده ها را واجد الشرایط فرزند خواندگی می کند و آن این است که زوجین باید پنج سال از ازدواجشان گذشته باشد و عدم فرزند آوری آن ها به اثبات رسیده باشد و حتی اگر پزشک قانونی عدم فرزند آوری قبل از پنج سال ابتدای زندگی زوجین را تایید کند در این صورت شرط پنج سال برداشته می شود.
شاهرودی شرط سن زوجین را یکی دیگر از شروط واگذاری فرزند خوانده بیان کرد و گفت: باید یکی از زوجین به لحاظ سنی بیشتر از ۳۰ سال سن داشته باشند.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی افزود: در کنار این ها الویت های دیگر نیز برای فرآیند فرزند خواندگی داریم و به دختران و زنانی بدون همسر و خود سرپرست هم فرزند خوانده تحویل می دهیم.
وی گفت: صرفا فقط دختران را به دختران و زنان سرپرست تحویل می دهیم و الویت بعدی ما زوجینی هستند که خودشان دارای فرزند هستند ولی این ها با این شرط که باید سن بالای ۳۰ سال داشته باشند مورد تاکید ما هستند.
شاهرودی بیان کرد: همچنین شرایط خاص دیگری وجود دارد مثل تقید انجام واجبات و ترک محرمات است که از لحاظ بعد عقیدتی است که در مرحله ارزیابی عمومی انجام و عدم محکومیت های جزایی و تمکن مالی، عدم حجر، سلامت جسمی و روانی است که عدم اعتیاد به مواد مخدر و مواد روان گردان و الکل نیز در مرحله سلامت جسم و روان ارزیابی و مستنداتی که از طریق هیات پزشکی قانونی اخذ و یا سو پیشینه ای که دریافت می شود، بابت تایید شرایط است.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی اظهار کرد: خانواده ها همیشه گله مند هستند که پروسه فرزند خوانندگی چرا طولانی می‌شود و باید توجه داشته باشند این فرآیند با توجه به پیگیری خانواده ها حداکثر دو ماه زمان می برد.
وی با بیان اینکه ما باید فرزند واجد واگذاری داشته باشیم افزود: همه کودکان و نوجوانانی که به سازمان بهزیستی تحویل داده می شوند دلیل بر این نمی شود که قابلیت رفتن کانون خانواده را داشته باشند و تعدادی از کودکان در سازمان بهزیستی موقت نگهداری می شوند تا اینکه خانواده واقعی خود کودک، شرایط مطلوبی پیدا کند تا مسئولیت و مراقبت کودک را بر عهده بگیرند.
شهره شاهرودی در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: وقتی زوجینی متقاضی سرپرستی فرزند هستند ابتدا باید در سامانه ملی فرزند خواندگی ثبت نام و مدارک و مستنداتی که در سامانه ذکر شده بارگذاری کنند.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی بیان کرد: بعد از ثبت نام با مراجعه به اداره بهزیستی شهرستان مربوطه و یا اینکه بعد از ارزیابی مستندات و مدارک بارگذاری شده توسط کارشناسان در ادارات بهزیستی از خانواده جهت مصاحبه اولیه و در حقیقت توافق بین زوجین و سازمان بهزیستی دعوت می کنند.
وی افزود: این مراحل در واقع قرارداد ضمنی بین سازمان و خانواده که شرایط فرزند خواندگی را دارند و اطلاع از بقیه مواردی که سازمان بهزیستی برای تحویل فرزند لحاظ می کند، است.
شاهرودی گفت: بعد از این توافقات ارزیابی های اولیه از بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی ارزیابی می شود و خانواده ها از لحاظ اخلاقی، اجتماعی و عقیدتی مورد بررسی قرار می گیرند و نیازمند مستنداتی مانند عدم سو پیشینه و اخذ سلامت روان و سلامت جسمی از پزشکی قانونی هستند، که همه این مدارک اخذ و پرونده کامل به بهزیستی استان ارسال می‌شود.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: بهزیستی استان پرونده های شهرستان را مورد بررسی قرار میدهد و اگر واجدالشرایط تشخیص داده شود و مدارک صحیح باشد و ما فرزندانی داشته باشیم آماده برای فرزند خواندگی و تحویل زوجین متقاضی پرونده، به کمیسیون عالی استان ارجاع و توافقات لازم آنجا اخذ و مراحل قانونی شروع می‌شود.
وی اظهار کرد: معرفی به دادگاه، معرفی فرزند به خانواده، ارتباط گیری خانواده با فرزند و... و. همزمان صورت می گیرد.
شاهرودی گفت: و بعد این مراحل ابتدایی رسما و قانونی با مجوز قضایی و مقام قضایی فرزند به مدت شش ماه تحویل خانواده داده می شود.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی افزود: در این مدت شش ماه خانواده ارتباطش را با سازمان بهزیستی حفظ و کارشناسان بر فرایند مراقبت و تربیت فرزند در خانواده نظارت لازم را دارند و ارزیابی کامل از شش ماه تا دو سال زمان می‌برد.
وی اظهار کرد: بعداز مدت ذکر شده وقتی نتیجه قطعی شد در آن زمان حکم سرپرستی دائم توسط مقام قضایی صادر در راستای نگهداری فرزند داده می شود.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: در خصوص اموال و حقوق در زمان حکم سرپرستی دائم به تشخیص دادگاه این موضوع صورت می گیرد که گاهی چنین دغدغه ای وجود دارد که خانواده ها برایشان سوال است چقدر از مال باید به فرزند خوانده و یا اینکه اصلا باید اموالی حتما بنام کودک یا نوجوان ثبت شود یا نه؟ که تشخیص نوع و میزان مال و حقوق مذبور با توجه به حکم دادگاه است.
وی با بیان اینکه فرزند خوانده ارث بر نیست افزود: فرزند خوانده ها قرار است در خانواده ای بزرگ شود و آینده آن تضمین شود و ما همه تلاشمان را می کنیم حق و حقوق این کودک پایدار بماند چرا که این کودک در آینده هزینه تحصیل، درمان و ازدواج خواهد داشت و همه این ها مستلزم این است که تضمین مالی برای فرد وجود داشته باشد و یا اگر سرپرست خانواده فوت شود در آن زمان فرزند خواننده محروم و بدون حمایت مالی نباشد و از این جهت این موضوع تاکید می شود و انتظار می رود که خانواده ها با همین رویکرد به این مسئله خیرخواهانه نگاه داشته باشند.
شاهرودی افزود: پس تاکید ما تمکن مالی و حمایت مالی از کودک است.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: یکسری شرط و شروط برای خانواده ها وجود دارد که خانواده ها را واجد الشرایط فرزند خواندگی می کند و آن این است که زوجین باید پنج سال از ازدواجشان گذشته باشد و عدم فرزند آوری آن ها به اثبات رسیده باشد و حتی اگر پزشک قانونی عدم فرزند آوری قبل از پنج سال ابتدای زندگی زوجین را تایید کند در این صورت شرط پنج سال برداشته می شود.
شاهرودی شرط سن زوجین را یکی دیگر از شروط واگذاری فرزند خوانده بیان کرد و گفت: باید یکی از زوجین به لحاظ سنی بیشتر از ۳۰ سال سن داشته باشند.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی افزود: در کنار این ها الویت های دیگر نیز برای فرآیند فرزند خواندگی داریم و به دختران و زنانی بدون همسر و خود سرپرست هم فرزند خوانده تحویل می دهیم.
وی گفت: صرفا فقط دختران را به دختران و زنان سرپرست تحویل می دهیم و الویت بعدی ما زوجینی هستند که خودشان دارای فرزند هستند ولی این ها با این شرط که باید سن بالای ۳۰ سال داشته باشند مورد تاکید ما هستند.
شاهرودی بیان کرد: همچنین شرایط خاص دیگری وجود دارد مثل تقید انجام واجبات و ترک محرمات است که از لحاظ بعد عقیدتی است که در مرحله ارزیابی عمومی انجام و عدم محکومیت های جزایی و تمکن مالی، عدم حجر، سلامت جسمی و روانی است که عدم اعتیاد به مواد مخدر و مواد روان گردان و الکل نیز در مرحله سلامت جسم و روان ارزیابی و مستنداتی که از طریق هیات پزشکی قانونی اخذ و یا سو پیشینه ای که دریافت می شود، بابت تایید شرایط است.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی اظهار کرد: خانواده ها همیشه گله مند هستند که پروسه فرزند خوانندگی چرا طولانی می‌شود و باید توجه داشته باشند این فرآیند با توجه به پیگیری خانواده ها حداکثر دو ماه زمان می برد.
وی با بیان اینکه ما باید فرزند واجد واگذاری داشته باشیم افزود: همه کودکان و نوجوانانی که به سازمان بهزیستی تحویل داده می شوند دلیل بر این نمی شود که قابلیت رفتن کانون خانواده را داشته باشند و تعدادی از کودکان در سازمان بهزیستی موقت نگهداری می شوند تا اینکه خانواده واقعی خود کودک، شرایط مطلوبی پیدا کند تا مسئولیت و مراقبت کودک را بر عهده بگیرند.

کد خبر 63142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد