سرپرست معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان تهران منصوب شد

طی حکمی از سوی سمانه زمانی سرپرست بهزیستی استان تهرانسرپرست معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان تهران منصوب شد.

متن حکم مدیرکل بهزیستی استان تهران به شرح ذیل ابلاغ شد:

جناب آقای علیرضا محمدی 

با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی در زمینه امورپیشگیری به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان تهران تعیین میگردید.  

با توجه به اهمیت و اولویت برنامه های پیشگیری از معلولیتها و آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد در گستره بهزیستی استان تهران انتظار دارم با استفاده از تمامی ظرفیت های درون و برون سازمانی نسبت به برنامه ریزی جهت عملیاتی شدن اهداف استراتژیک به شرح ذیل، اقدامات همه جانبه ای را ساماندهی فرمائید.  

١- مدیریت بهینه سرمایه های انسانی و بهره مندی از توان و همراهی تمامی کارشناسان و کارکنان صدیق و توانمند و  سختکوش جهت نیل به اهداف مقرر 

٢ - نیاز سنجی و تعیین اولویت ها با رویکرد آگاه سازی در راستای اهداف برنامه های پیشگیری 

٣ - تعهد به بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت سطح خدمات تخصصی در حیطه پیشگیری و برنامه ریزی جهت اجرای اقدامات پیشگیرانه فراگیر 

٤- استقرار سامانه نظرات و ارزشیابی مراکز تحت پوشش برنامه های پیشگیری 

٥- انجام غربالگری های دارای اولویت در زمینه معلولیت ها و آسیب های اجتماعی در محدوده استان تهران 

٦ - همکاری تنگاتنگ با معاونت های امور اجتماعی و توانبخشی به منظور نیاز سنجی های موثر در تدوین برنامه های  پیشگیرانه 

٧- هدف گذاری در جهت ارتقاء سطح برنامه های پیشگیرانه با رویکرد خانواده  

سمانه زمانی 

مدیرکل بهزیستی استان تهران

کد خبر 61562

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد