۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۷
آگهی فراخوان مناقصه عمومی(نوبت اول)

(یک مرحله ای) اداره کل بهزیستی استان زنجان در نظر دارد کارهای خدماتی به مقدار ۳۲۰۱۰ متر مربع اداره کل بهزیستی استان زنجان را مطابق با قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط (دارای صلاحیت تأیید از اداره کار) واگذار نماید.

موضوع کلی مناقصه : واگذاری امورات نظافتی، نگهبانی و خدماتی و نگهداری و مراقبتی از کودکان زیر ۳ سال و مربی گری کودکان
عنوان کار :
۱- انجام اقدامات مراقبتی از کودکان، تغذیه، استحمام، تعویض البسه، تعویض پوشاک و غیره
۲-انجام اقدامات نظافتی مستمر و نظافت سرویس های بهداشتی، محل خواب، بازی و سرو غذای کودکان
۳-همراهی در ارجاع کودکان جهت اقدامات درمانی، پزشکی قانونی – همراه بیمارستان، کار درمانی و غیره
۴-پخت و پز غذا براساس برنامه غذایی تأیید شده از سوی مرکز بهداشت
۵-مراقبت از کودکان در محل قرنطینه ۸ واحد کاری
۶-انجام امور نظافتی و خدماتی شهرستان ابهر روزانه ۱۰۰ متر یک واحد کاری
۷-انجام امور نظافتی و خدماتی شیرخوارگاه روزانه ۱۰۰ متر دو واحد کاری
۸-نگهبانی و سرایداری ساختمان شیرخوارگاه دو واحدکاری
جمع کل : ۱۳ واحد کاری
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال براساس آیین نامه معاملات دولتی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۲مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه ستاد ایران وتحویل پاکت الف(شامل تضمین شرکت در مناقصه) به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۲ به دبیرخانه اداره کل بهزیستی واقع در زنجان-میدان پانزده خرداد –جنب مزار شهدا بهزیستی استان زنجان تحویل نمایید.
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۹ صبح روز  دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶
لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکرات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ می باشد.
 

کد خبر 57000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد