فراخوان تاسیس مراکز بهزیستی ایلام

فراخوان ایجاد و راه اندازی مراکز روزانه غیر دولتی اداره کل بهزیستی ایلام در شهرستانهای استان ایلام

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی اداره کل بهزیستی ایلام، متن فراخوان به شرح ذیل است:

با استعانت از خدای متعال ودر راستای اجرایی نمودن مادة 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و مجوزمدیرکل محترم دفترامورتوانبخشی روزانه وتوانپزشکی سازمان بهزیستی کشوروآیین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، معاونت توانبخشی بهزیستی استان ایلام در نظر داردنسبت به ایجاد وراه اندازی مراکز روزانه غیر دولتی در شهرستانها به افراد واجد شرایط باتخصص مرتبط به شرح ذیل اقدام نماید:

شهرستان ایلام:

مرکزتوانبخشی معلولان غیردولتی روزانه آموزشی وتوانبخشی معلولان جسمی حرکتی

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پزشکی و یا کارشناسی ارشد در رشته های فیزیوتراپی، کاردرمانی،ارتوپدی فنی، مشاوره و مدیریت توانبخشی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با معدل حداقل15در دو مقطع تحصیلی متوالی . سابقه کار مرتبط با توانخواهان جسمی حرکتی حداقل به مدت 2 سال .

شهرستان آبدانان،مهران،سیروان و دهلران

مرکز توانبخشی معلولان غیر دولتی روزانه آموزشی و توانبخشی چند معلولیتی.

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای پزشکی عمومی و یا کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های کاردرمانی،گفتاردرمانی،شنوایی شناسی،بینایی سنجی، فیزیوتراپی،ارتوپدی فنی، روانشناسی،مددکاری اجتماعی،مدیریت و مشاوره توانبخشی، از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با معدل حداقل 15 در دو مقطع تحصیلی متوالی، سابقه کار مرتبط با افراد دارای معلولیت حداقل به مدت 1 سال

انطباق مدرک تحصیلی متقاضی، حداقل با یکی از فعالیتهای مرکز چند معلولیتی، در مراکز متناظر روزانه آموزشی توانبخشی تایید رزومه متقاضیان تاسیس مرکز چند معلولیتی در دفتر تخصصی مربوطه

شهرستان سیروان

مرکز توانبخشی حرفه ای بالای 14 سال واحدهای پیش حرفه ای و حرفه آموزی

دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی در رشته های(کاردرمانی،فیزیوتراپی و گفتار درمانی)،روانشناسی(تمام گرایشها)علوم تربیتی(گرایش کودکان استثنایی و برنامه ریزی آموزشی)مدیریت توانبخشی و مددکاری،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و دکتری پزشکی

متقاضیان واجد شرایط فقط با معرفی بهزیستی استان وتایید دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعطای مجوز اقدام خواهد شد                                       

2- اولویت با افراد بومی شهرستان مربوطه .

3- سپردن تعهد در دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر عدم دریافت یارانه دولتی و اداره مرکز با هزینه شخصی.

متقاضیان می توانند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک هفته به ادارات بهزیستی شهرستانهای مربوطه  مراجعه و درخواست ومستندات خویش را ارائه ودر صورت داشتن سوال یا ابهام  با شماره تلفن  32225688 (آقای خوش خبر )  تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان ایلام

پایان/

کد خبر 50700

برچسب‌ها

خدمات الکترونیک پرکاربرد