اولویت های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان بوشهر در سال ۱۴۰۰

اولویت های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان بوشهر در سال ۱۴۰۰

اولویت های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان بوشهر در سال ۱۴۰۰

ردیف

نام دستگاه اجرایی

محورهای پیشنهادی (حوزه تخصصی)

عنوان طرح

۱

اداره کل بهزیستی

استان بوشهر

محور علوم انسانی و معارف اسلامی

طرح جامع چند مرحله ای پیشگیری از خودکشی با تاکید بر غربالگری، اتیولوژی و مداخله  و پیشگیری به هنگام

۲

بهزیستی

محور علوم انسانی و معارف اسلامی

تحلیل وضعیت کودکان خیابانی و رفتارهای پر خطر آنها در اشاعه آسیب های اجتماعی و گسترش بیماری کرونا

۳

بهزیستی

محور علوم انسانی و معارف اسلامی

بررسی الگوهای مداخله ای مؤثر در پدیده خشونت های خانگی با تاکید بر شناسایی عوامل روانی اجتماعی آن

۴

اداره کل بهزیستی

محور فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی

شناسایی و ارائه راهکارهای مقابله ای با عوامل خطرزای رفتاری مرتبط با بیماریهای غیر واگیر دار ازجمله استعمال مواد مخدر ، دخانیات و مشروبات الکلی

۵

بهزیستی

محور فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی

تحلیل وضعیت طلاق با توجه به مدل بومی استان و روش های مداخله ای در امر کاهش و پیشگیری از طلاق و مدیریت ارتقا سلامت خانواده

۶

اداره کل بهزیستی

محور رفاه و تامین اجتماعی

تحلیل وضعیت مداخلات اجتماع محور با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی، معلولیت ها و همچنین ارتقاء سلامت

۷

اداره کل بهزیستی

محور رفاه و تامین اجتماعی

بررسی اثربخشی برنامه های مؤثر بر توانمندسازی و ظرفیت افزایی سازمانهای مردم نهاد

۸

بهزیستی

محور رفاه و تامین اجتماعی

بررسی اثربخشی پرداخت تسهیلات جهت ایجاد اشتغال در توانمندسازی جامعه هدف سازمان بهزیستی 

۹

اداره کل بهزیستی

محور فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی

بررسی آسیب های نوپدید اجتماعی ، تحلیل وضعیت ابعاد آسیب های روانی اجتماعی مرتبط با رسانه های نوین با تاکید بر پیشگیری و مداخلات چند بعدی در آن

۱۰

اداره کل بهزیستی

محور رفاه و تامین اجتماعی

بررسی تاثیر آگاهی از ذهنیت های منفی کارکنان  در رفتارهای سازمانی و پیشبرد اهداف سازمانی و ارائه راهکارهای مناسب جهت تقویط روابط انسانی در محیط کار

۱۱

اداره کل بهزیستی

محور رفاه و تامین اجتماعی

تحلیل وضعیت کمی و کیفی مراکز خصوصی و دولتی بهزیستی و اثربخشی خدمات موجود و برنامه های در دست اجرا

۱۲

اداره کل بهزیستی

محور فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی

روش های مداخله ای در امر ارتقاء سلامت و توانبخشی معلولین،سالمندان و خانواده های آنان با تاکید بر رویکرد فرهنگی - ورزشی

کد خبر 45041

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک