۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۶
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد در اجرای جزء (۲) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به استناد مجوز شماره ۹۶۴۳/۵۱ مورخه ۲۴/۰۱/۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی دو واحد ملکی مازاد بر نیاز خود واقع در شهرستان فارسان را به فروش برساند.

اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد در اجرای جزء (۲) بند (د) تبصره (۱۲)  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به استناد مجوز شماره ۵۱/۹۶۴۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی دو واحد ملکی مازاد بر نیاز خود واقع در شهرستان فارسان را به شرح جرئیات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) بر مبنای قیمت پایه از طریق مزایده به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت مشاهده جزئیات و مشخصات واحدهای ملکی مورد مزایده به سایت مذکور مراجعه نمایند.

زمان انتشار در سایت :۱۴۰۰/۰۳/۲۲                          مهلت در یافت اسناد مزایده : تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

تاریخ بازدید : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ لغایت۱۴۰۰/۰۳/۲۷        آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

زمان بازگشایی : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶                                   زمان اعلام به برنده : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری

کد خبر 38053

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک