تفاهم نامه همکاری فی مابین بهزیستی استان البرز و جهاد دانشگاهی البرز امضاء شد

صبح روز یکشنبه نهم خرداد ماه تفاهم نامه همکاری بهزیستی و جهاد دانشگاهی استان البرز با محوریت انجام همکاری‌های علمی - پژوهشی، فرهنگی، آموزشی و کارآفرینی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با اهداف و مأموریت‌های دو طرف در ۸ ماده، با حضور مدیر کل بهزیستی، رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان البرز، سرپرست اداره فناوری اطلاعات، ارتباط و تحول اداری بهزیستی، نماینده حوزه امور اجتماعی به عنوان ناظر اجرای تفاهم نامه و کارشناس پژوهش اداره بهزیستی، در محل دفتر مدیرکل بهزیستی البرز برگزار شد.

  

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز، در ابتدای جلسه دکتر «اسدالله حیدری» مدیر کل بهزیستی استان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه گفت: با شناختی که بنده دارم جهاد دانشگاهی در حوزه های مختلف یک برند و افتخاریست برای کشور و اگر قرار است در حوزه مسائل اجتماعی و خانواده پژوهش هایی با همکاری هم داشته باشیم این مداخله باید عالمانه باشد.

دکتر حیدری اظهار داشت: در حال حاضر یکی از ابر چالشهای کشور بحث آسیبهای اجتماعی و موضوع خانواده که رکن رکین شکل گیری شخصیت انسان است میباشد زیرا خانواده میتواند نسلی متعهد، مسئول و کارآمد را پرورش دهد و یا بالعکس در صورت کژکارکردی میتواند نسلی ناکارآمد تحویل جامعه دهد که متأسفانه این تزلزل تا حدودی در برخی خانواده ها دیده می شود و همین امر منجر به ایجاد چالشهای بسیاری شده است.

دکتر حیدری اضافه کرد: اگر پژوهشی انجام شود ادارات باید مسیر کار خود را به سوی آن پژوهش ببرند که اغلب اینگونه نیست و به پژوهشهای صورت گرفته گاهاً بها داده نمی شود و متاسفانه پژوهش های صورت گرفته در دفترمدیران خاک میخورد و نظام اداری انعطاف لازم را جهت اعمال نظرات علمی و مبتنی بر بوم شناختی و زیست بوم جامعه برای مدیران ندارد.

دکتر حیدری اظهار داشت: نظر به این موضوع که حوزه های کار بهزیستی بسیار وسیع است و ۱۸۴ ریز فعالیت را شامل می شود و تمام حیطه ها و گروههای سنی را در بر میگیرد، یکی از مهمترین کارهایی که باید صورت گیرد بحث پژوهشهاست ، که در این زمینه باید از کلیه ظرفیتهای علمی استان در جهت توسعه همه جانبه در ابعاد خانواده، فرهنگ و اجتماع بهره برد.

دکتر حیدری در ارتباط با بحث توانمند سازی جامعه هدف که یکی از استراتژی های سازمان بهزیستی است افزود: در بحث توانمند سازی  جامعه هدف ، ما ظرفیتهای بسیاری در استان داریم مانند توانمندیها و مهارتهایی که در زنان سرپرست خانوار وجود دارد و میتوان در جهت آموزش این افراد و در راستای اشتغال پایدارشان که از مولفه های توانمندسازیست از ظرفیت جهاد دانشگاهی استفاده کرد.

وی افزود: علاوه بر این در خصوص چالشهای عمده استان مانند کودکان کارو خیابان و یا در ارتباط با شرایط خاصی که به علت وجود پدیده مهاجرپذیری ایجاد شده و متاسفانه منجر به بیکاری ساکنین بومی استان و مواجهه خودِ مهاجرین با مشکلات عمده و همچنین اثرات مخرب اجتماعی گردیده نیز میتوان از ظرفیتهای پژوهشی جهاد دانشگاهی بهره مند شد.

دکتر حیدری در زمینه تسهیلگری و مداخله در محلات گفت : در حال حاضر کرج یکی از شهرهای مستعد آسیبهای جدی اجتماعی است، به طوری که از جمعیت حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری ، ۱ میلیون حاشیه نشین دارد و در مواجهه با این موضوع بهتر است مسئولین به جای تغییر بافت فیزیکی و شهری و بازافرینی بافت های فرسوده بر روی فرهنگسازی ،توانمندسازی، تغییر نگرش و سبک زندگی انسانها کار کنند، چرا که حاشیه نشینی یک فرهنگ است و باز آفرینی بافت شهری چالشها و مشکلات فرهنگی را حل نمیکند، از این جهت باید به پژوهشها و مطالعات عالمانه روی آورد و حل مسائل پیچیده انسانی مبتنی بر پژوهش باشد.

وی افزود: جهاد دانشگاهی از این جهت که دانش بنیان است و روش کارش پژوهش محور و مبتنی بر دانش روز است بسیار مورد اعتماد است و تفاهمنامه ای که میان بهزیستی و جهاد دانشگاهی منعقد گردیده باید ضمانت اجرایی قوی داشته باشد و زمینه اجرایی آن به کمک کارشناسان بهزیستی و جهاد فراهم آید و همچنین باید موجبات همکاری فراتر از مفاد این تفاهمنامه توسط کارشناسان محیا گردد و به این ترتیب از این ظرفیت دوگانه در جهت کمک به مردم بهره برد.

وی در پایان اظهار داشت: امیدوارم درسال جاری و با کمک هم بتوانیم در این باب و بر اساس اولویت هایی که داریم پژوهش درخوری ارائه دهیم.

در ادامه دکتر احمدرضا فیروزی رئیس جهاد دانشگاهی استان ضمن تشکر از دکتر حیدری و همکاران وی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی در حوزه پژوهش هم گروههای آسیب شناسی اجتماعی و هم گروههای علوم شناختی دارد که هر دو گروه در راستای شرح خدمات بهزیستی میتوانند موثر و راهگشا باشند و همچنین گروه مطالعات و برنامه ریزی شهری نیز میتواند ارتباط تنگاتنگی با بهزیستی داشته باشد.

وی افزود: در هر دو مجموعه هم بهزیستی و هم جهاد دانشگاهی خدماتی ارائه می شود اعمّ از فعالیتهای حوزه فرهنگی که اگر در کنار هم قرار گیرند هم افزایی و هم توانی صورت میگیرد و از بسیاری فعالیتها که به صورت موازی انجام میشود میتوان در راستای یکدیگر و به صورت بهینه بهره برد و تلاش جهاد دانشگاهی بر این است جاهایی که می تواند این ظرفیتها را در کنار هم قرار دهد را شناسایی کند و با توجه به نگاه مثبت بهزیستی امید است بتوانیم در حوزه پژوهش، آموزش، فرهنگسازی اعمّ از فعالیتهای رسانه ای و انتشاراتی و فرهنگ پژوهی که ایسپا یا همان مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران سالهاست در این زمینه فعالیت میکند و همچنین در خصوص آموزشهای بلند مدت و نیز در حوزه هنر با بهره مندی از مشارکت دانشجویانی که در رشته های معماری، نقاشی، گرافیک، انیمیشن، عکاسی و فیلمبرداری در تمامی این حوزه ها که نیاز حس میشود با بهزیستی همکاری کنیم.

در ادامه جلسه دکتر علی اصغر اسماعیل زاده معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان اظهار داشت: نگاه به گذشته و سابقه تاریخی همواره روشن کننده مسیر حرکت است، در سالهای گذشته پروژه هایی با همکاری بهزیستی انجام شد که زمینه آشنایی جهاد را با بهزیستی فراهم نموده است و همچنین انعقاد تفاهمنامه ای در سطح کشور به نوعی چارچوب کار را فراهم کرده و ما ذیل آن میتوانیم همکاری موثری متناسب با نیاز استان داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: یکی از نقاط مشترک هر دو سازمان بحث آسیبهای اجتماعی و برنامه هایی است که در جهت مهار و کنترل آن انجام می شود و  ضمن تشکیل گروههای پژوهشی به صورت تخصصی پیگیری میشود.

وی افزود: جهاد دانشگاهی در زمینه مطالعات آسیبهای اجتماعی از سال ۸۴ آغاز به فعالیت نموده و اعضای آن شامل ۳هیئت علمی تمام وقت و یک شورای علمی که ۳نفر از اساتید دانشگاه و مسئولین دستگاههای اجرایی می شوند و هدف تمرکز بر روی یک موضوع خاص است.

وی افزود: با توجه به اینکه آفت حوزه پژوهش، جزیره ای کار کردن است، کار مشترک در حوزه آسیب شناسی خروجی های بهتری خواهد داشت.

وی اظهار داشت: در حال حاضر این گروه روی آسیبهای اجتماعی با تمرکز بر کودکان فعالیت میکند که آسیب در این قشر زمینه مشکلات اجتماعی در سنین بعدی و دهه های آتی را فراهم میکند.
در پایان جلسه ضمن امضاء تفاهمنامه همکاری،  مقرر گردید جهاد دانشگاهی در اجرا، داوری و نظارت پژوهش‌های دارای اولویت بهزیستی با محوریت آسیبهای اجتماعی همکاری نماید.

همچنین مقرر شد در زمینه توانمندسازی جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی برای ورود به بازار کار و توسعه مهارت‌های کارآفرینی آنان با هدف تسهیل در جذب بهینه منابع مالی و اعتبارات اشتغال‌زایی بهزیستی مشارکت شود.


از دیگر مصوبات این جلسه می توان به  همکاری در خصوص برگزاری دوره‌های استعدادسنجی و مشاوره شغلی و ارائه خدمات مشاوره شغلی و تعیین شایستگی‌های شغلی در طرح‌های کسب و کار به جامعه هدف بهزیستی اشاره کرد.

کد خبر 37274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک