آگهی مناقصه خرید خدمت اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی شهرستانهای شوش ،باوی و اهواز

آگهی مناقصه خرید خدمت اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی شهرستانهای شوش ،باوی و اهواز به شماره های ۲۰۰۰۰۰۵۴۹۶۰۰۰۰۰۲ و ۲۰۰۰۰۰۵۴۹۶۰۰۰۰۰۳ برگزار شد.

اداره کل بهزیستی استان خوزستان در نظر دارد مناقصه اورژانس اجتماعی خود را از طریق مناقصه عمومی در شهرستانهای اهواز و باوی شهرستان شوش واگذار نماید،لذا  از موسسات واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت اول  به مدت ۵ روز کاری نسبت به خرید اسناد  ،به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به آدرس:setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

انتشار در سایت مورخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۰  و مهلت دریافت  اسناد از تاریخ۲۶/۰۱/۱۴۰۰ لغایت ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ تا ساعت ۱۲ ظهر و زمان ارائه و ارسال قیمت پیشنهادی مورخ۱۲/۰۲/۱۴۰۰ ساعت ۱۲ ظهر و زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۰صبح مورخ۱۳/۰۲/۱۴۰۰ می باشد.

ضمنا برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه ذکر شده بوده و ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال جهت شرکت در مناقصه شهرستان شوش و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال ضمانتنامه بانکی جهت  شرکت در مناقصه شهرستان اهواز الزامی است.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خوزستان

کد خبر 34610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد