معرفی مسئولان ستادی سازمان

اسامی و سمت مدیران ستادی سازمان بهزیستی کشور

لیست مدیران و معاونین سازمان بهزیستی کشور

ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل مورد تصدی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نوع استخدام

تاریخ شروع تصدی

تلفن و نمابر

پست الکترونیک

رئیس سازمان

۱

دکتر وحید قبادی دانا

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور

دکترای فوق تخصص

آلرژی و ایمنولوژی بالینی

هیات علمی

۱۳۹۷/۱۰/۰۵

۶۶۷۵۴۳۰۰

۶۶۷۰۶۹۷۴

v.ghobadidana@Behzisti.gov.ir

حوزه ریاست

۱

عباس عطوف

جانشین رئیس و مدیرکل حوزه ریاست

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۷/۱۰/۱۵

۶۶۷۰۳۰۵۵

۶۶۷۰۶۹۷۴

a.atoof@behzisti.gov.ir

۲

سید منتظر شبر

مشاور اجرایی رییس و مدیر امور فرهنگی

دکتری

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۶/۰۱

۶۶۷۵۴۲۹۶

۶۶۷۶۶۵۲۹

s.m.shobar@Behzisti.gov.ir

۳

هومن ستاری

مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مرکزی حراست

۶۶۷۰۶۹۸۹

۶۶۷۲۵۹۳۳

h.satari@behzisti.gov.ir

۴

سید مهدی حسینی آزاد

معاون حراست اسناد ومدارک و فناوری اطلاعات

فوق لیسانس

نرم افزار کامپیوتر

رسمی

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

۶۶۷۰۶۹۸۹

۶۶۷۲۵۹۳۳

smh.azad@Behzisti.gov.ir

۵

علیرضا علی بخشی

معاون حراست فیزیکی

لیسانس

مددکاری اجتماعی

پیمانی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۶۶۷۰۶۹۸۹

۶۶۷۲۵۹۳۳

a.alibakhshi@Behzisti.gov.ir

۶

کاظم نظم ده

مشاور رئیس سازمان و  مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد

دکتری تخصصی

مدیریت راهبردی

رسمی

۱۳۹۸/۴/۱۵

۶۶۷۲۵۶۳۵

۶۶۷۲۵۶۳۵

k.nazmdeh@Behzisti.gov.ir

۷

فرهاد اقطار

معاون مدیریت عملکرد

دکتری

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۶/۰۱

۶۶۷۲۵۶۳۵

۶۶۷۲۵۶۳۵

k.nazmdeh@Behzisti.gov.ir

۸

مسعود آسیما

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

فوق لیسانس

مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

رسمی

۱۳۹۷/۱۱/۰۱

۶۶۷۰۴۵۵۳

۶۶۷۰۵۳۶۸

m.asima@behzisti.gov.ir

۹

سید ایمان عبدالحسینی

معاون روابط عمومی و امور بین الملل

فوق لیسانس

علوم ارتباطات اجتماعی

پیمانی

۱۳۹۶/۰۴/۲۰

s.i.abdolhosseini@Behzisti.gov.ir

۱۰

دکترحسام الدین علامه

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

۶۶۴۵۵۸۰۲

۶۶۴۵۳۰۸۳

h.alame@behzisti.gov.ir

۱۱

محمود مظفر

مدیر کل هسته مرکزی گزینش

دکتری حرفه ای

پزشکی

رسمی

۱۳۹۹/۰۶/۱

۶۶۴۵۵۷۹۱

۶۶۴۵۵۷۹۶

m.mozafar

۱۲

قاسم عبداله زاده

رییس دبیرخانه هیات مرکزی گزینش

فوق لیسانس

علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی

رسمی

۱۳۹۶/۱۲/۱۵

g.abdollahzadeh@Behzisti.gov.ir

۱۳

محمد مهدی امیری

رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی گروه های هدف

۶۶۷۱۷۵۵۵

۶۶۷۳۷۴۴۴

m.m.amiri@Behzisti.gov.ir

۱۴

محمدرضا کاظم زاده

مدیر پدافند غیرعامل و سرپرست حوزه مقاومت بسیج

فوق لیسانس

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

رسمی

۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۶۶۷۲۵۶۳۵

۶۶۷۲۵۶۳۵

m.kazemzade@Behzisti.gov.ir

۱۵

احمد رضا شجیعی

مشاور رییس در امور ایثارگران

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۷/۱۰/۱۵

۶۶۴۵۰۹۹۵

۶۶۹۵۶۸۹۳

a.shajiee@Behzisti.gov.ir

۱۶

فاطمه عباسی

مشاور رییس در امور بانوان

دکتری

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۶۶۷۶۰۶۹۶

۶۶۷۶۰۶۹۶

f.abasi@Behzisti.gov.ir

۱۷

مریم دودمان

معاون مدیرکل دفتر ریاست

لیسانس

روانشناسی

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۶۶۷۰۳۰۵۵

۶۶۷۰۶۹۷۴

m.dodman@Behzisti.gov.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

۱

محمد عباسی

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۶/۰۱

۶۶۷۰۸۹۳۰

۶۶۷۰۸۹۳۰

m.abasi@behzisti.gov.ir

۲

عباس  ادریس آبادی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

۶۶۷۰۹۰۹۲

۶۶۷۳۷۸۷۰

m.abasi@behzisti.gov.ir

۳

محمدتقی سمیعی زفرقندی

معاون ذیحساب

فوق لیسانس

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

رسمی

۱۳۹۵/۰۶/۰۱

m.samiee@Behzisti.gov.ir

۴

غلامرضا رضایی فر

مدیرکل نیروی انسانی و پشتیبانی

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۶۶۷۰۸۹۰۳

۶۶۷۰۸۹۰۲

Gh.Rezaeifar@Behzisti.gov.ir

۵

فرشته خدمتی

معاون مدیرکل  نیروی انسانی

فوق لیسانس

مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

رسمی

۱۳۹۱/۰۲/۰۱

f.khedmati@Behzisti.gov.ir

۶

سعید ابراهیمی

مدیر کل دفتر بودجه و تلفیق منابع

فوق لیسانس

مدیریت اجرائی

رسمی

۱۳۹۳/۰۱/۰۷

۶۶۷۳۷۷۳۱

۶۶۷۴۸۹۶۹

S.Ebrahimi@Behzisti.gov.ir

۷

سیدصلاح الدین فاطمی نژاد

مدیرکل مدیرکل امور حقوقی

دکتری تخصصی

حقوق بین الملل

رسمی

۱۳۹۱/۰۲/۰۱

۶۶۷۰۹۰۸۰

۶۶۷۶۰۸۸۲

s.fateminejad@Behzisti.gov.ir

۸

محسن توانا

معاون مدیرکل  دفتر امور حقوقی

لیسانس

حقوق قضایی

رسمی

۱۳۹۲/۰۴/۰۴

m.tavana@Behzisti.gov.ir

۹

شاهین امینی

مدیرکل امور پشتیبانی

فوق لیسانس

مدیریت توانبخشی

رسمی

۱۳۹۸/۰۷/۰۱

۶۶۷۰۹۴۴۶

۶۶۷۲۵۶۳۶

sh.amini@Behzisti.gov.ir

۱۰

علیرضا حسینی فر

معاون تربیت بدنی و فوق برنامه

لیسانس

تربیت بدنی

قراردادی

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

a.hoseynifar@Behzisti.gov.ir

معاونت امور توانبخشی

۱

محمد نفریه

معاون امور توانبخشی

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۴/۱

۶۶۷۰۷۰۹۰

۶۶۷۱۴۹۰۵

m.nafariyeh@Behzisti.gov.ir

۲

محمد رضا شهبازی

مدیرکل دفتر امور توانمندسازی معلولین

دکتری تخصصی

سالمندشناسی

رسمی

۱۳۹۸/۰۴/۲۶

۶۶۷۰۱۵۵۳

۶۶۷۱۴۹۰۱

mr.shahbazi@Behzisti.gov.ir

۳

رویا حبیبی

معاون مدیرکل توانمندسازی معلولین

دکترا

پزشک عمو.می

رسمی

r.habibi@Behzisti.gov.ir

۴

فریبا بریمانی

مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۶/۰۱

۶۶۷۵۴۲۹۸

۶۶۷۵۴۲۹۸

f.barimani@Behzisti.gov.ir

۵

نوشین جورابی

معاون مدیرکل توانبخشی روزانه و توانپزشکی

لیسانس

روانشناسی بالینی

رسمی

۱۳۹۷/۱۲/۰۷

n.joorabi@Behzisti.gov.ir

۶

مصطفی سراج

مدیرکل امور مراکز توانبخشی و مراقبتی

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

رسمی

۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۶۶۷۴۹۱۲۱

۶۶۷۵۴۲۹۳

m.seraj@behzisti.gov.ir

۷

فریده باغ علیشاهی

معاون مدیرکل توانبخشی  ومراقبتی

فوق لیسانس

کاردرمانی

رسمی

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

f.baghalishahi@Behzisti.gov.ir

۸

ابراهیم کاظمی مومن سرائی

رئیس دبیرخانه هماهنگی و پیگیری مناسب سازی

فوق لیسانس

اندیشه سیاسی در اسلام

رسمی

۶۶۴۹۴۵۰۴

۶۶۴۹۴۵۰۴

E.Kazemi@Behzisti.gov.ir

معاونت مشارکت های مردمی، موسسات غیر دولتی، توانمندسازی  و امور مجلس

۱

ذوالفقار یزدان مهر

رئیس مرکز مشارکتهای مردمی ،موسسات غیر دولتی و توانمندسازی

لیسانس

فقه و حقوق اسلامی

رسمی

۱۳۹۷/۱/۱۱

۶۶۷۶۲۰۸۷

۶۶۷۲۷۵۷۰

z.yazdanmehr@Behzisti.gov.ir

۲

جهان حیدری

معاون  مشارکتهای مردمی،موسسات غیردولتی و توانمندسازی و امور مجلس

لیسانس

مدیریت دولتی

رسمی

۱۳۹۸/۱۱/۷

j.heidari@Behzisti.gov.ir

۳

محمدنبی محمدی

مدیر امور مجلس

دکتری

پزشکی عمومی

رسمی

۱۳۹۹/۰۴/۱

mn.mohamadi@behzisti.gov.ir

۴

مهدی کاظمی خالدی

رییس دبیرخانه مشارکتهای مردمی

لیسانس

مهندسی مواد

رسمی

۶۶۷۶۲۱۰۷

۶۶۷۲۷۵۷۰

m.kazemi@behzisti.gov.ir

۵

علی ربوبی

رئیس دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج

فوق لیسانس

برنامه ریزی شهرسازی

رسمی

۱۳۹۱/۱۰/۱۸

۶۶۷۳۷۸۷۳

a.roboobi@Behzisti.gov.ir

۶

رضا دهقان

رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی

فوق لیسانس

مدیریت کارآفرینی کسب و کار جدید

رسمی

۱۳۹۹/۰۱/۱۴

۶۶۷۶۲۰۹۸

۶۶۷۶۲۰۹۵

r.dehghan@behzisti.gov.ir

۷

بابک قانعی

رییس دبیرخانه توسعه موسسات و مراکز غیردولتی

فوق لیسانس

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

رسمی

۱۳۹۷/۰۱۰/۳۰

۶۶۷۶۲۱۱۴

۶۶۷۶۲۱۱۸

b.ghanei@Behzisti.gov.ir

مرکز توسعه پیشگیری

۱

فاطمه رضوان مدنی

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد

دکتری

پزشکی عمومی

رسمی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۶۶۷۲۸۴۲۳

۶۶۷۲۷۳۸۹

f.rezvanmadany@behzisti.gov.ir

۲

آرزو ذکایی فر

معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

فوق لیسانس

فوق لیسانس

رسمی

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

۶۶۷۲۷۴۲۷

۶۶۷۲۷۴۲۷

a.zokaeifar@Behzisti.gov.ir

۳

بهزاد وحید نیا

معاون مشاوره و امور روانشناختی

فوق لیسانس

روانشناسی عمومی

رسمی

۱۳۹۷/۹/۱۷

۶۶۷۲۷۴۲۷

۶۶۷۵۴۳۲۶

b.vahidnia@behzisti.gov.ir

۴

افروز صفاری فرد

معاون پیشگیری از معلولیتها

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۹/۰۱/۱۳

۶۶۷۲۸۴۲۳

۶۶۷۲۷۳۸۹

a.safari@behzisti.gov.ir

۵

محسن روشن پژوه

، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و دبیر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز

دکترای تخصصی

پزشکی

رسمی

۶۶۷۳۷۴۳۴

۶۶۷۳۷۴۳۴

m.roshanpajouh@Behzisti.gov.ir

مرکز فناوری اطلاعات ،امنیت فضای مجازی ، تحول اداری و توسعه  خدمات بهزیستی

۱

مجید رضازاده

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه مراکز خدمات بهزیستی

دکتری تخصصی

پزشکی اجتماعی

رسمی

۱۳۹۲/۱۱/۰۱

۶۶۷۰۹۲۸۵

۶۶۷۴۸۹۶۹

m.rezazadeh@Behzisti.gov.ir

۲

امیر محرابی جورشری

معاون آمار و فناوری اطلاعات

فوق لیسانس

مهندسی کامپیوترـ نرم افزار

رسمی

۱۳۹۱/۲/۲۱

۶۶۷۴۸۹۷۱

۶۶۷۱۴۹۰۴

A.Mehrabi@Behzisti.gov.ir

۳

پروا الهیاری

معاون ارتباطات و  امنیت شبکه

فوق لیسانس

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

رسمی

۱۳۹۱/۰۲/۰۱

۶۶۷۴۸۹۷۱

۶۶۷۱۴۹۰۴

p.allahyary@Behzisti.gov.ir

۴

هادی بهداد

معاون تامین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی

فوق لیسانس

ارتباطات اجتماعی

رسمی

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

۶۶۷۳۷۲۵۳

۶۶۷۱۴۹۰۴

h.behdadi@behzisti.gov.ir

۵

فرشاد رضوانی خالدی

معاون آموزش، پژوهش و ساختارهای سازمانی

فوق لیسانس

رسمی

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

۶۶۷۳۷۲۵۳

۶۶۷۱۴۹۰۴

f.rezvani@behzisti.gov.ir

معاونت  فرهنگی و امور اجتماعی

۱

حبیب اله مسعودی فرید

معاون امور اجتماعی

دکتری تخصصی

پزشکی اجتماعی

رسمی

۱۳۹۴/۰۱/۱

۶۶۷۲۷۱۷۴

۶۶۷۲۷۰۹۹

H.MasoudieFarid@Behzisti.gov.ir

۲

فاطمه عباسی

مدیر کل توانمند سازی خانواده و زنان مشاور رییس در امور بانوان

دکتری

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۶۶۷۲۶۹۲۸

۶۶۷۰۲۰۹۹

f.abasi@Behzisti.gov.ir

۳

تهمینه ریحان صفت مرکیه

معاون توانمندسازی خانواده و زنان

فوق لیسانس

برنامه ریزی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

رسمی

۱۳۹۱/۰۲/۰۱

t.reihansefat@Behzisti.gov.ir

۴

سعید بابائی

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان

فوق لیسانس

علوم حدیث

رسمی

۱۳۹۸/۰۶/۰۱

۶۶۷۲۷۱۹۴

۶۶۷۳۷۲۵۵

s.babaei@behzisti.gov.ir

۵

احمد خاکی

معاون مدیرکل کودکان و نوجوانان

دکتری

روانشناسی

رسمی

۱۳۹۷/۱۲/۲۵

a.khaki@behzisti.gov.ir

۶

محمود علی گو

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی و سرپرست مرکز فوریت های اجتماعی ۱۲۳

فوق لیسانس

علوم اجتماعی توسعه روستایی - توسعه اجتماعی

پیمانی

۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۶۶۷۲۷۲۱۳

۶۶۷۲۷۳۲۱

m.aligo@behzisti.gov.ir

۷

مجید ارجمندی

معاون مدیرکل  آسیب دیدگان اجتماعی

فوق لیسانس

روانشناسی بالینی

رسمی

۱۳۹۴/۰۸/۲۰

m.arjmandi@Behzisti.gov.ir

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 16
 • نظرات در صف انتشار: 695
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • مهدی معظمی RO ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
  98 30
  با سلام بنده معظمی هستم مددجو سازمان بهزیستی برای خرید سمعک بصورت آزاد اقدام کرده ام میخواستم بدونم سازمان بهزیستی بخشی از این هزینه تقبل می نماید یا خیر با تشکر
 • کیومرث خدایاذی DE ۲۰:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
  63 22
  لطفا کمک کنید من معلول ضایعه نخاعی هستم پدرو مادر ندارم و با خواهرم ب سختی زندگی میکنم و مستاجرم الانهم صاحبخانه عذرمو خواسته به دادم برسید
 • مصطفی IR ۲۱:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
  53 14
  من مستمری بگیر هستم ولی زن وبچه ام راهنوز ثبت نکرده اند
 • افسانه معصومی IR ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
  27 3
  سلام من باید عمل جراهی پلاستیک انجام بدم به خاطر سوختگی شدید.عوارض سوختگی اذیتم میکنه.هیچ کمکی یا چیزی برای من نیست؟
 • سید مجید عباسپور حقیقت IR ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۶
  18 15
  با سلام با گذشت یک سال از تایید کمسیون پزشکی شیراز اما هنوز موفق به دریافت کارت بهزیستی نشدم شایان ذکر میباشد بنده از طریق بهزیستی شهید دستغیب شیراز اقدام کردم لطفا رسیدگی شود من الله توغیق
 • محمدصادق IR ۰۱:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۶
  27 3
  سلام.فقط یه خواهش.به فکرمعلولین هم در استخدام های دولتی باشید
 • مصطفی IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  30 13
  سلام من حدود هشت ماه پیش تو بهزیستی ثبت نام کردم اما هنوز بودجه نیومده که برام مستمری بدن لطفاًبگیدچیکارکنم
 • yghld IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  18 7
  سلام علیکم دفترچه های بیمه سلامت بهزیستی را تا الان که 19 خرداد 98 می باشد تمدید نمی کنند می گویند چون قرارداد نبسته اند آخه ما معلولین چکار کنیم
 • میلاد شاه سنایی IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  7 5
  با سلام و احترام در سال 1397 نامه ای بهمراه معرفی کتاب کاهش آسیب در معتادان و بهداشت مصرف مواد مخدر برای معاونت کل بهزیستی کشور ارسال کردم چگونه می توان وضعیت پاسخ آن را دنبال کنم ؟ میلاد شاه سنایی - شهر اصفهان - 09138757972
 • سید احمد جمالی IR ۲۳:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  9 6
  سلام اینجانب سید احمد جمالی عضو کم بیناییان مجموعه نزدیک به یک سال از اراعه مدرک فرزندم به بهزیستی شاهرود می گذرد که جهت افزایش مستمری ماهانه اقدامی صورت نگرفته و گفتند سایتها از تهران بسته لطفا راهنمایی بفرمایید
 • ایوب IR ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  17 6
  سلام وقتتون بخیر ۲۱ ساله هستم و به دلیل ضعف بینایی از خدمت معاف شدم میخواستم بدونم میتونم تحت پوشش بهزیستی قرار بگیرم ؟ ممنون
 • سیاوش فرهنگ IR ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
  12 7
  سلام خسته نباشین بنده معلولیت شدید ضایعه نخاعی دارم 15 سالی هم میشه عضو بهزیستی هستم می خواستم بدونم من چطوری می تونم ماشین با کمک بهزیستی وارد کنم بدون پول گمرک لطفا جواب رو به همین ادرس ایمیل بفرستیت ممنون
 • احسان IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
  10 7
  سلام متاسفانه به جز سازمان هواپیمایی ایران ایر هیچ کدام از شرکت های هواپیمایی دیگر بلیط نیم بها برای معلولان صادر نمی کنند.خواهشمد است پیگیری بفرمائید. با تشکر
 • زهزا ترنج IR ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
  14 13
  سلام بنده در آزمون استخدامی شرکت کردم و مجاز شدم و رسیدم خدمتتون مدارک تحویل دادم اما الان استرس دارم چون هیچ خبری در مورد مراجعه جهت مصاحبه ب من نداده اند و در ضمن منابع مصاحبه چیست رو هم نمیدونم لطفا راهنمایی بفرمایید. با سپاس از زحمات شما
 • محمدرضا محرابی IR ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
  15 6
  با سلام با عرض ادب واحترام میخاستم بپرسم که سامانه فرزند خواندگی چی شد پس؟ بنده حضوری هم در شعبه پل چوبی تهران سه سال اسم نوشتم ولی خبری نشده؟ اگر واقعا نمیشه به ما بگید به فکر نباسیم. پیر شدیم دیگه.....
 • میری IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
  32 15
  با سلام با توجه به پیشرفت سیستم های اطلاع رسانی و سامانه های اینترنتی ، بد نیست برای استفاده از خدمات رفاهی ( از جمله استفاده از مراکز اقامتی در شهرستان های مختلف ) یک سامانه رفاهی به مانند دیگر سازمانها طراحی شود تا کارکنان بتوانند به راحتی درخواست اقامت خود را مطرح و پاسخ دریافت کنند. با تشکر

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک