معرفی مسئولان ستادی سازمان

اسامی و سمت مدیران ستادی سازمان بهزیستی کشور

لیست مدیران و معاونین سازمان بهزیستی کشور

ردیف

شغل مورد تصدی

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نوع استخدام

تاریخ شروع تصدی

تلفن و نمابر

پست الکترونیک

رئیس سازمان

۱

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور

علی محمد قادری

۱۴۰۰/۸/۴

۶۶۷۵۴۳۰۰

۶۶۷۰۶۹۷۴

حوزه ریاست

۱

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست

علیرضا انجلاسی

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۶۶۷۰۳۰۵۵

۶۶۷۰۶۹۷۴

۲ مشاور رییس در امور توسعه و نظارت بر برنامه ها   سید محمد جواد حسینی ۱۴۰۰/۱۱/۹

۶۶۷۰۳۰۵۵

۶۶۷۰۶۹۷۴

۳ مشاور رییس در امور فرهنگی حجت الاسلام محمد تقی وکیل پور ۱۴۰۱/۲/۱۸

۴

معاون مدیرکل دفتر ریاست

مریم دودمان

لیسانس

روانشناسی

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۶۶۷۰۳۰۵۵

۶۶۷۰۶۹۷۴

m.dodman@Behzisti.gov.ir

۵

مشاور رئیس و سرپرست دفتر مرکزی حراست

مصطفی ملائیان

۱۵/۹/۱۴۰۰

۶۶۷۰۶۹۸۹

۶۶۷۲۵۹۳۳

۶

مشاور رئیس سازمان و  مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد

کاظم نظم ده

دکتری تخصصی

مدیریت راهبردی

رسمی

۱۳۹۸/۴/۱۵

۶۶۷۲۵۶۳۵

۶۶۷۲۵۶۳۵

k.nazmdeh@Behzisti.gov.ir

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

احسان جعفری

-

-

-

۱۴۰۰/۱۰/۷

۶۶۷۰۴۵۵۳

۶۶۷۰۵۳۶۸

۸

بازرس ویژه رئیس سازمان

حسین علیرضایی

۲/۹/۱۴۰۰

۹

 مدیر کل امور فرهنگی

سید منتظر شبر

دکتری

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۶/۰۱

۶۶۷۵۴۲۹۶

۶۶۷۶۶۵۲۹

s.m.shobar@Behzisti.gov.ir

۱۰

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

حسام الدین علامه

۶۶۴۵۵۸۰۲

۶۶۴۵۳۰۸۳

h.alame@behzisti.gov.ir

۱۱

مدیر کل هسته مرکزی گزینش

محمود مظفر

دکتری حرفه ای

پزشکی

رسمی

۱۳۹۹/۰۶/۱

۶۶۴۵۵۷۹۱

۶۶۴۵۵۷۹۶

۱۲

رییس دبیرخانه هیات مرکزی گزینش

قاسم عبداله زاده

فوق لیسانس

علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی

رسمی

۱۳۹۶/۱۲/۱۵

g.abdollahzadeh@Behzisti.gov.ir

۱۳

رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی گروه های هدف

محمد مهدی امیری

۶۶۷۱۷۵۵۵

۶۶۷۳۷۴۴۴

m.m.amiri@Behzisti.gov.ir

۱۴

مدیر پدافند غیرعامل و سرپرست حوزه مقاومت بسیج

محمدرضا کاظم زاده

فوق لیسانس

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

رسمی

۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۶۶۷۲۵۶۳۵

۶۶۷۲۵۶۳۵

m.kazemzade@Behzisti.gov.ir

۱۵

مشاور رییس در امور ایثارگران

احمد رضا شجیعی

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۷/۱۰/۱۵

۶۶۴۵۰۹۹۵

۶۶۹۵۶۸۹۳

a.shajiee@Behzisti.gov.ir

۱۶

مشاور رئیس در امور بانوان

فاطمه عباسی

دکتری

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۶۶۷۶۰۶۹۶

۶۶۷۶۰۶۹۶

f.abasi@Behzisti.gov.ir

معاونت  توسعه مدیریت و منابع

۱

معاون توسعه مدیریت و منابع

سید مرتضی حسینی

۱۴۰۰/۹/۲۸

۶۶۷۰۸۹۳۰

۶۶۷۰۸۹۳۰

۲

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

عباس  ادریس آبادی

۶۶۷۰۹۰۹۲

۶۶۷۳۷۸۷۰

m.abasi@behzisti.gov.ir

۳

سرپرست اداره کل نیروی انسانی و پشتیبانی

علی افشاری

۶۶۷۰۸۹۰۳

۶۶۷۰۸۹۰۲

۴

مدیر کل دفتر بودجه و تلفیق منابع

سعید ابراهیمی

فوق لیسانس

مدیریت اجرائی

رسمی

۱۳۹۳/۰۱/۰۷

۶۶۷۳۷۷۳۱

۶۶۷۴۸۹۶۹

S.Ebrahimi@Behzisti.gov.ir

۵

 مدیرکل امور حقوقی

سیدصلاح الدین فاطمی نژاد

دکتری تخصصی

حقوق بین الملل

رسمی

۱۳۹۱/۰۲/۰۱

۶۶۷۰۹۰۸۰

۶۶۷۶۰۸۸۲

s.fateminejad@Behzisti.gov.ir

۶

سرپرست امور پشتیبانی

شاهین امینی

فوق لیسانس

مدیریت توانبخشی

رسمی

۱۳۹۸/۰۷/۰۱

۶۶۷۰۹۴۴۶

۶۶۷۲۵۶۳۶

sh.amini@Behzisti.gov.ir

معاون امور توانبخشی

۱

سرپرست معاونت امور توانبخشی

دکتر اصغر کاظمی

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۶۶۷۰۷۰۹۰

۶۶۷۱۴۹۰۵

۲

سرپرست دفتر امور توانمندسازی معلولین

محسن ایروانی

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

۶۶۷۰۱۵۵۳

۶۶۷۱۴۹۰۱

۳

سرپرست دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی

رامین رضایی

۱۴۰۰/۱۲/۱

۶۶۷۵۴۲۹۸

۶۶۷۵۴۲۹۸

۴

مدیرکل امور مراکز توانبخشی و مراقبتی

فریده باغ علیشاهی

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

رسمی

۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۶۶۷۴۹۱۲۱

۶۶۷۵۴۲۹۳

m.seraj@behzisti.gov.ir

۵

رئیس دبیرخانه هماهنگی و پیگیری مناسب سازی

ابراهیم کاظمی مومن سرائی

فوق لیسانس

اندیشه سیاسی در اسلام

رسمی

۶۶۴۹۴۵۰۴

۶۶۴۹۴۵۰۴

E.Kazemi@Behzisti.gov.ir

معاونت  فرهنگی و امور اجتماعی

۱

سرپرست معاونت امور اجتماعی

  محمد نصیری

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۶۶۷۲۷۱۷۴

۶۶۷۲۷۰۹۹

H.MasoudieFarid@Behzisti.gov.ir

۲

سرپرست توانمند سازی خانواده و زنان مشاور رییس در امور بانوان

نرجس خاتون اسعدی خلیلی

۱۴۰۰/۱۲/۳

۶۶۷۲۶۹۲۸

۶۶۷۰۲۰۹۹

۳

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان

سعید بابائی

فوق لیسانس

علوم حدیث

رسمی

۱۳۹۸/۰۶/۰۱

۶۶۷۲۷۱۹۴

۶۶۷۳۷۲۵۵

s.babaei@behzisti.gov.ir

۴

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی و سرپرست مرکز فوریت های اجتماعی ۱۲۳

محمود علی گو

فوق لیسانس

علوم اجتماعی توسعه روستایی - توسعه اجتماعی

پیمانی

۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۶۶۷۲۷۲۱۳

۶۶۷۲۷۳۲۱

m.aligo@behzisti.gov.ir

مرکز توسعه پیشگیری

۱

سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد

دکتر فاطمه عباسی

دکتری

پزشکی عمومی

رسمی

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

۶۶۷۲۸۴۲۳

۶۶۷۲۷۳۸۹

f.abasi@Behzisti.gov.ir

۲

معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

آرزو ذکایی فر

فوق لیسانس

فوق لیسانس

رسمی

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

۶۶۷۲۷۴۲۷

۶۶۷۲۷۴۲۷

a.zokaeifar@Behzisti.gov.ir

۳

معاون مشاوره و امور روانشناختی

بهزاد وحید نیا

فوق لیسانس

روانشناسی عمومی

رسمی

۱۳۹۷/۹/۱۷

۶۶۷۲۷۴۲۷

۶۶۷۵۴۳۲۶

b.vahidnia@behzisti.gov.ir

۴

معاون پیشگیری از معلولیتها

افروز صفاری فرد

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۹/۰۱/۱۳

۶۶۷۲۸۴۲۳

۶۶۷۲۷۳۸۹

a.safari@behzisti.gov.ir

۵

سرپرست معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و دبیر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز

دکتر فرهاد اقطار

دکترای تخصصی

پزشکی

رسمی

۶۶۷۳۷۴۳۴

۶۶۷۳۷۴۳۴

m.roshanpajouh@Behzisti.gov.ir

مرکز فناوری اطلاعات ،امنیت فضای مجازی ، تحول اداری و توسعه  خدمات بهزیستی

۱

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و توسعه مراکز خدمات بهزیستی

علی ربوبی

۶۶۷۰۹۲۸۵

۶۶۷۴۸۹۶۹

a.roboobi@Behzisti.gov.ir

۲

معاون آمار و فناوری اطلاعات

امیر محرابی جورشری

فوق لیسانس

مهندسی کامپیوترـ نرم افزار

رسمی

۱۳۹۱/۲/۲۱

۶۶۷۴۸۹۷۱

۶۶۷۱۴۹۰۴

A.Mehrabi@Behzisti.gov.ir

۳

معاون ارتباطات و  امنیت شبکه

پروا الهیاری

فوق لیسانس

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

رسمی

۱۳۹۱/۰۲/۰۱

۶۶۷۴۸۹۷۱

۶۶۷۱۴۹۰۴

p.allahyary@Behzisti.gov.ir

۴

 معاون تامین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی

حجت الاسلام حمزه شریفی دوست

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۶۶۷۳۷۲۵۳

۶۶۷۱۴۹۰۴

h.behdadi@behzisti.gov.ir

۵

معاون آموزش، پژوهش و ساختارهای سازمانی

فرشاد رضوانی خالدی

فوق لیسانس

مدیریت توانبخشی

رسمی

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

۶۶۷۳۷۲۵۳

۶۶۷۱۴۹۰۴

f.rezvani@behzisti.gov.ir

مرکز مشارکتهای مردمی ،موسسات غیر دولتی و توانمندسازی

۱

سرپرست مرکز مشارکتهای مردمی ،موسسات غیر دولتی و توانمندسازی

امیر حسین عرب زاده

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۶۶۷۶۲۰۸۷

۶۶۷۲۷۵۷۰

z.yazdanmehr@Behzisti.gov.ir

۲

مدیر امور مجلس

۳

سرپرست دبیرخانه شورای مشارکتهای مردمی

مژگان رضا زاده کاوری

۶۶۷۶۲۱۰۷

۶۶۷۲۷۵۷۰

۴

سرپرست دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج

نصیر حیدری ۱۴۰۱/۲/۱۹

۶۶۷۳۷۸۷۳

a.roboobi@Behzisti.gov.ir

۵

رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی

سید محمد حسن صافی

۶۶۷۶۲۰۹۸

۶۶۷۶۲۰۹۵

r.dehghan@behzisti.gov.ir

۶

سرپرست دبیرخانه توسعه موسسات و مراکز غیردولتی

بابک قانعی

فوق لیسانس

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

رسمی

۱۳۹۷/۰۱۰/۳۰

۶۶۷۶۲۱۱۴

۶۶۷۶۲۱۱۸

b.ghanei@Behzisti.gov.ir

خدمات الکترونیک پرکاربرد