معرفی مسئولان ستادی سازمان

اسامی و سمت مدیران ستادی سازمان بهزیستی کشور

لیست مدیران و معاونین سازمان بهزیستی کشور

ردیف

شغل مورد تصدی

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نوع استخدام

تاریخ شروع تصدی

تلفن و نمابر

پست الکترونیک

رئیس سازمان

۱

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور

علی محمد قادری

۱۴۰۰/۸/۴

۶۶۷۵۴۳۰۰

۶۶۷۰۶۹۷۴

حوزه ریاست

۱

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست

علیرضا انجلاسی

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۶۶۷۰۳۰۵۵

۶۶۷۰۶۹۷۴

۲

معاون مدیرکل دفتر ریاست

مریم دودمان

لیسانس

روانشناسی

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۶۶۷۰۳۰۵۵

۶۶۷۰۶۹۷۴

m.dodman@Behzisti.gov.ir

۳

مشاور رئیس در امور توسعه و نظارت بر برنامه ها و دبیر شورای معاونین سازمان

علیرضا انجلاسی

۱/۹/۱۴۰۰

۴

مشاور رئیس و سرپرست دفتر مرکزی حراست

مصطفی ملائیان

۱۵/۹/۱۴۰۰

۶۶۷۰۶۹۸۹

۶۶۷۲۵۹۳۳

۵

مشاور رئیس سازمان و  مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد

کاظم نظم ده

دکتری تخصصی

مدیریت راهبردی

رسمی

۱۳۹۸/۴/۱۵

۶۶۷۲۵۶۳۵

۶۶۷۲۵۶۳۵

k.nazmdeh@Behzisti.gov.ir

۶

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

احسان جعفری

-

-

-

۱۴۰۰/۹/۷

۶۶۷۰۴۵۵۳

۶۶۷۰۵۳۶۸

m.asima@behzisti.gov.ir

۷

بازرس ویژه رئیس سازمان

حسین علیرضایی

۲/۹/۱۴۰۰

۸

مشاور اجرایی رییس و مدیر امور فرهنگی

سید منتظر شبر

دکتری

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۶/۰۱

۶۶۷۵۴۲۹۶

۶۶۷۶۶۵۲۹

s.m.shobar@Behzisti.gov.ir

۹

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

حسام الدین علامه

۶۶۴۵۵۸۰۲

۶۶۴۵۳۰۸۳

h.alame@behzisti.gov.ir

۱۰

مدیر کل هسته مرکزی گزینش

محمود مظفر

دکتری حرفه ای

پزشکی

رسمی

۱۳۹۹/۰۶/۱

۶۶۴۵۵۷۹۱

۶۶۴۵۵۷۹۶

m.mozafar

۱۱

رییس دبیرخانه هیات مرکزی گزینش

قاسم عبداله زاده

فوق لیسانس

علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی

رسمی

۱۳۹۶/۱۲/۱۵

g.abdollahzadeh@Behzisti.gov.ir

۱۲

رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی گروه های هدف

محمد مهدی امیری

۶۶۷۱۷۵۵۵

۶۶۷۳۷۴۴۴

m.m.amiri@Behzisti.gov.ir

۱۳

مدیر پدافند غیرعامل و سرپرست حوزه مقاومت بسیج

محمدرضا کاظم زاده

فوق لیسانس

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

رسمی

۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۶۶۷۲۵۶۳۵

۶۶۷۲۵۶۳۵

m.kazemzade@Behzisti.gov.ir

۱۴

مشاور رییس در امور ایثارگران

احمد رضا شجیعی

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۷/۱۰/۱۵

۶۶۴۵۰۹۹۵

۶۶۹۵۶۸۹۳

a.shajiee@Behzisti.gov.ir

۱۵

مشاور رئیس در امور بانوان

فاطمه عباسی

دکتری

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۶۶۷۶۰۶۹۶

۶۶۷۶۰۶۹۶

f.abasi@Behzisti.gov.ir

معاونت  توسعه مدیریت و منابع

۱

معاون توسعه مدیریت و منابع

سید مرتضی حسینی

۱۴۰۰/۹/۲۸

۶۶۷۰۸۹۳۰

۶۶۷۰۸۹۳۰

۲

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

عباس  ادریس آبادی

۶۶۷۰۹۰۹۲

۶۶۷۳۷۸۷۰

m.abasi@behzisti.gov.ir

۳

مدیرکل نیروی انسانی و پشتیبانی

غلامرضا رضایی فر

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۶۶۷۰۸۹۰۳

۶۶۷۰۸۹۰۲

Gh.Rezaeifar@Behzisti.gov.ir

۴

مدیر کل دفتر بودجه و تلفیق منابع

سعید ابراهیمی

فوق لیسانس

مدیریت اجرائی

رسمی

۱۳۹۳/۰۱/۰۷

۶۶۷۳۷۷۳۱

۶۶۷۴۸۹۶۹

S.Ebrahimi@Behzisti.gov.ir

۵

 مدیرکل امور حقوقی

سیدصلاح الدین فاطمی نژاد

دکتری تخصصی

حقوق بین الملل

رسمی

۱۳۹۱/۰۲/۰۱

۶۶۷۰۹۰۸۰

۶۶۷۶۰۸۸۲

s.fateminejad@Behzisti.gov.ir

۶

سرپرست امور پشتیبانی

شاهین امینی

فوق لیسانس

مدیریت توانبخشی

رسمی

۱۳۹۸/۰۷/۰۱

۶۶۷۰۹۴۴۶

۶۶۷۲۵۶۳۶

sh.amini@Behzisti.gov.ir

معاون امور توانبخشی

۱

سرپرست معاونت امور توانبخشی

دکتر اصغر کاظمی

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۶۶۷۰۷۰۹۰

۶۶۷۱۴۹۰۵

۲

مدیرکل دفتر امور توانمندسازی معلولین

محمد رضا شهبازی

دکتری تخصصی

سالمندشناسی

رسمی

۱۳۹۸/۰۴/۲۶

۶۶۷۰۱۵۵۳

۶۶۷۱۴۹۰۱

mr.shahbazi@Behzisti.gov.ir

۳

مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی

فریبا بریمانی

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۶/۰۱

۶۶۷۵۴۲۹۸

۶۶۷۵۴۲۹۸

f.barimani@Behzisti.gov.ir

۴

مدیرکل امور مراکز توانبخشی و مراقبتی

فریده باغ علیشاهی

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

رسمی

۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۶۶۷۴۹۱۲۱

۶۶۷۵۴۲۹۳

m.seraj@behzisti.gov.ir

۵

رئیس دبیرخانه هماهنگی و پیگیری مناسب سازی

ابراهیم کاظمی مومن سرائی

فوق لیسانس

اندیشه سیاسی در اسلام

رسمی

۶۶۴۹۴۵۰۴

۶۶۴۹۴۵۰۴

E.Kazemi@Behzisti.gov.ir

معاونت  فرهنگی و امور اجتماعی

۱

سرپرست معاونت امور اجتماعی

  محمد نصیری

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۶۶۷۲۷۱۷۴

۶۶۷۲۷۰۹۹

H.MasoudieFarid@Behzisti.gov.ir

۲

مدیر کل توانمند سازی خانواده و زنان مشاور رییس در امور بانوان

فاطمه عباسی

دکتری

پزشکی

رسمی

۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۶۶۷۲۶۹۲۸

۶۶۷۰۲۰۹۹

f.abasi@Behzisti.gov.ir

۳

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان

سعید بابائی

فوق لیسانس

علوم حدیث

رسمی

۱۳۹۸/۰۶/۰۱

۶۶۷۲۷۱۹۴

۶۶۷۳۷۲۵۵

s.babaei@behzisti.gov.ir

۴

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی و سرپرست مرکز فوریت های اجتماعی ۱۲۳

محمود علی گو

فوق لیسانس

علوم اجتماعی توسعه روستایی - توسعه اجتماعی

پیمانی

۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۶۶۷۲۷۲۱۳

۶۶۷۲۷۳۲۱

m.aligo@behzisti.gov.ir

مرکز توسعه پیشگیری

۱

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد

فاطمه رضوان مدنی

دکتری

پزشکی عمومی

رسمی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۶۶۷۲۸۴۲۳

۶۶۷۲۷۳۸۹

f.rezvanmadany@behzisti.gov.ir

۲

معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

آرزو ذکایی فر

فوق لیسانس

فوق لیسانس

رسمی

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

۶۶۷۲۷۴۲۷

۶۶۷۲۷۴۲۷

a.zokaeifar@Behzisti.gov.ir

۳

معاون مشاوره و امور روانشناختی

بهزاد وحید نیا

فوق لیسانس

روانشناسی عمومی

رسمی

۱۳۹۷/۹/۱۷

۶۶۷۲۷۴۲۷

۶۶۷۵۴۳۲۶

b.vahidnia@behzisti.gov.ir

۴

معاون پیشگیری از معلولیتها

افروز صفاری فرد

دکتری عمومی

پزشکی

رسمی

۱۳۹۹/۰۱/۱۳

۶۶۷۲۸۴۲۳

۶۶۷۲۷۳۸۹

a.safari@behzisti.gov.ir

۵

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و دبیر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز

محسن روشن پژوه

دکترای تخصصی

پزشکی

رسمی

۶۶۷۳۷۴۳۴

۶۶۷۳۷۴۳۴

m.roshanpajouh@Behzisti.gov.ir

مرکز فناوری اطلاعات ،امنیت فضای مجازی ، تحول اداری و توسعه  خدمات بهزیستی

۱

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه مراکز خدمات بهزیستی

مجید رضازاده

دکتری تخصصی

پزشکی اجتماعی

رسمی

۱۳۹۲/۱۱/۰۱

۶۶۷۰۹۲۸۵

۶۶۷۴۸۹۶۹

m.rezazadeh@Behzisti.gov.ir

۲

معاون آمار و فناوری اطلاعات

امیر محرابی جورشری

فوق لیسانس

مهندسی کامپیوترـ نرم افزار

رسمی

۱۳۹۱/۲/۲۱

۶۶۷۴۸۹۷۱

۶۶۷۱۴۹۰۴

A.Mehrabi@Behzisti.gov.ir

۳

معاون ارتباطات و  امنیت شبکه

پروا الهیاری

فوق لیسانس

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

رسمی

۱۳۹۱/۰۲/۰۱

۶۶۷۴۸۹۷۱

۶۶۷۱۴۹۰۴

p.allahyary@Behzisti.gov.ir

۴

 معاون تامین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی

حجت الاسلام حمزه شریفی دوست

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۶۶۷۳۷۲۵۳

۶۶۷۱۴۹۰۴

h.behdadi@behzisti.gov.ir

۵

سرپرست آموزش، پژوهش و ساختارهای سازمانی

فرشاد رضوانی خالدی

فوق لیسانس

مدیریت توانبخشی

رسمی

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

۶۶۷۳۷۲۵۳

۶۶۷۱۴۹۰۴

f.rezvani@behzisti.gov.ir

مرکز مشارکتهای مردمی ،موسسات غیر دولتی و توانمندسازی

۱

سرپرست مرکز مشارکتهای مردمی ،موسسات غیر دولتی و توانمندسازی

امیر حسین عرب زاده

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۶۶۷۶۲۰۸۷

۶۶۷۲۷۵۷۰

z.yazdanmehr@Behzisti.gov.ir

۲

مدیر امور مجلس

محمدنبی محمدی

دکتری

پزشکی عمومی

رسمی

۱۳۹۹/۰۴/۱

mn.mohamadi@behzisti.gov.ir

۳

رییس دبیرخانه مشارکتهای مردمی

مهدی کاظمی خالدی

لیسانس

مهندسی مواد

رسمی

۶۶۷۶۲۱۰۷

۶۶۷۲۷۵۷۰

m.kazemi@behzisti.gov.ir

۴

رئیس دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج

علی ربوبی

فوق لیسانس

برنامه ریزی شهرسازی

رسمی

۱۳۹۱/۱۰/۱۸

۶۶۷۳۷۸۷۳

a.roboobi@Behzisti.gov.ir

۵

رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی

سید محمد حسن صافی

۶۶۷۶۲۰۹۸

۶۶۷۶۲۰۹۵

r.dehghan@behzisti.gov.ir

۶

سرپرست دبیرخانه توسعه موسسات و مراکز غیردولتی

بابک قانعی

فوق لیسانس

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

رسمی

۱۳۹۷/۰۱۰/۳۰

۶۶۷۶۲۱۱۴

۶۶۷۶۲۱۱۸

b.ghanei@Behzisti.gov.ir

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 16
 • نظرات در صف انتشار: 732
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • مهدی معظمی RO ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
  با سلام بنده معظمی هستم مددجو سازمان بهزیستی برای خرید سمعک بصورت آزاد اقدام کرده ام میخواستم بدونم سازمان بهزیستی بخشی از این هزینه تقبل می نماید یا خیر با تشکر
 • کیومرث خدایاذی DE ۲۰:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
  65 24
  لطفا کمک کنید من معلول ضایعه نخاعی هستم پدرو مادر ندارم و با خواهرم ب سختی زندگی میکنم و مستاجرم الانهم صاحبخانه عذرمو خواسته به دادم برسید
 • مصطفی IR ۲۱:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
  54 15
  من مستمری بگیر هستم ولی زن وبچه ام راهنوز ثبت نکرده اند
 • افسانه معصومی IR ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
  27 3
  سلام من باید عمل جراهی پلاستیک انجام بدم به خاطر سوختگی شدید.عوارض سوختگی اذیتم میکنه.هیچ کمکی یا چیزی برای من نیست؟
 • سید مجید عباسپور حقیقت IR ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۶
  20 15
  با سلام با گذشت یک سال از تایید کمسیون پزشکی شیراز اما هنوز موفق به دریافت کارت بهزیستی نشدم شایان ذکر میباشد بنده از طریق بهزیستی شهید دستغیب شیراز اقدام کردم لطفا رسیدگی شود من الله توغیق
 • محمدصادق IR ۰۱:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۶
  30 4
  سلام.فقط یه خواهش.به فکرمعلولین هم در استخدام های دولتی باشید
 • مصطفی IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  30 15
  سلام من حدود هشت ماه پیش تو بهزیستی ثبت نام کردم اما هنوز بودجه نیومده که برام مستمری بدن لطفاًبگیدچیکارکنم
 • yghld IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  18 7
  سلام علیکم دفترچه های بیمه سلامت بهزیستی را تا الان که 19 خرداد 98 می باشد تمدید نمی کنند می گویند چون قرارداد نبسته اند آخه ما معلولین چکار کنیم
 • میلاد شاه سنایی IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  8 5
  با سلام و احترام در سال 1397 نامه ای بهمراه معرفی کتاب کاهش آسیب در معتادان و بهداشت مصرف مواد مخدر برای معاونت کل بهزیستی کشور ارسال کردم چگونه می توان وضعیت پاسخ آن را دنبال کنم ؟ میلاد شاه سنایی - شهر اصفهان - 09138757972
 • سید احمد جمالی IR ۲۳:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  10 6
  سلام اینجانب سید احمد جمالی عضو کم بیناییان مجموعه نزدیک به یک سال از اراعه مدرک فرزندم به بهزیستی شاهرود می گذرد که جهت افزایش مستمری ماهانه اقدامی صورت نگرفته و گفتند سایتها از تهران بسته لطفا راهنمایی بفرمایید
 • ایوب IR ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  19 8
  سلام وقتتون بخیر ۲۱ ساله هستم و به دلیل ضعف بینایی از خدمت معاف شدم میخواستم بدونم میتونم تحت پوشش بهزیستی قرار بگیرم ؟ ممنون
 • سیاوش فرهنگ IR ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
  12 7
  سلام خسته نباشین بنده معلولیت شدید ضایعه نخاعی دارم 15 سالی هم میشه عضو بهزیستی هستم می خواستم بدونم من چطوری می تونم ماشین با کمک بهزیستی وارد کنم بدون پول گمرک لطفا جواب رو به همین ادرس ایمیل بفرستیت ممنون
 • احسان IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
  16 7
  سلام متاسفانه به جز سازمان هواپیمایی ایران ایر هیچ کدام از شرکت های هواپیمایی دیگر بلیط نیم بها برای معلولان صادر نمی کنند.خواهشمد است پیگیری بفرمائید. با تشکر
 • زهزا ترنج IR ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
  15 13
  سلام بنده در آزمون استخدامی شرکت کردم و مجاز شدم و رسیدم خدمتتون مدارک تحویل دادم اما الان استرس دارم چون هیچ خبری در مورد مراجعه جهت مصاحبه ب من نداده اند و در ضمن منابع مصاحبه چیست رو هم نمیدونم لطفا راهنمایی بفرمایید. با سپاس از زحمات شما
 • محمدرضا محرابی IR ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
  15 7
  با سلام با عرض ادب واحترام میخاستم بپرسم که سامانه فرزند خواندگی چی شد پس؟ بنده حضوری هم در شعبه پل چوبی تهران سه سال اسم نوشتم ولی خبری نشده؟ اگر واقعا نمیشه به ما بگید به فکر نباسیم. پیر شدیم دیگه.....
 • میری IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
  34 16
  با سلام با توجه به پیشرفت سیستم های اطلاع رسانی و سامانه های اینترنتی ، بد نیست برای استفاده از خدمات رفاهی ( از جمله استفاده از مراکز اقامتی در شهرستان های مختلف ) یک سامانه رفاهی به مانند دیگر سازمانها طراحی شود تا کارکنان بتوانند به راحتی درخواست اقامت خود را مطرح و پاسخ دریافت کنند. با تشکر

خدمات الکترونیک پرکاربرد