آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای فروش واحدهای ملکی مازاد بر نیاز

اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد دو واحد ملکی مازاد بر نیاز خود واقع در شهرستان فارسان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری، آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای(نوبت اول و دوم) فروش دو واحد ملکی مازاد بر نیاز این اداره کل منتشر شد.

متن آگهی مزایده به شرح زیر می باشد: 

اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد در اجرای جزء (3) بند (د) تبصره (12)  قانون بودجه سال 1399 و به استناد مجوز شماره 108964/51 مورخه 19/7/99  وزارت امور اقتصادی و دارایی دو واحد ملکی مازاد بر نیاز خود واقع در شهرستان فارسان را به شرح جرئیات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) بر مبنای قیمت پایه از طریق مزایده به صورت الکترونیکی به فروش برساند. .متقاضیان می توانند جهت مشاهده جزئیات و مشخصات واحدهای ملکی مورد مزایده به سایت مذکور مراجعه نمایند .

زمان انتشار در سایت :12/11//99                          مهلت در یافت اسناد مزایده : تا تاریخ 25/11/99

تاریخ بازدید : 14/11/99 لغایت 18/11/99             آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 25/11/99 

زمان بازگشایی : 26/11/99                                    زمان اعلام به برنده : 27/11/99

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان

کد خبر 30476

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک