نهاوند| مبلغ۴۶۰میلیون ریال کمک هزینه معیشتی به حساب۱۲۴نفرازمددجویان

باپیگیری نماینده شهرستان نهاوندمبلغ۴۶۰میلیون ریال کمک هزینه معیشتی به حساب۱۲۴نفرازمددجویان تحت حمایت بهزیستی شهرستان واریزشد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نهاوند، مریم سلگی رئیس بهزیستی شهرستان بااعلام این خبردرجمع خبرنگاران افزود:این مبلغ درقالب کمک هزینه های معیشتی از۲میلیون ریال تا۱۰میلیون ریال براساس وضعیت خانوارهاونیاز سنجی مددکاران وبه درخواست بهزیستی شهرستان باپیگیری نماینده محترم شهرستان جناب مهندس شهبازی ازاعتبارات سازمان بهزیستی کشوردر مجموع به مبلغ۴۶۴میلیون ریال مستقیم به حساب خانوارهای موردنظرجامعه هدف بهزیستی نهاوند واریز شده است.

رئیس دفترنماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شهرستان نهاوندهم درهمین رابطه افزود:یکی ازاهداف مهم آقای شهبازی نماینده محترم شهرستان پیگیری مشکلات افرادمعلول، کودکان دارای سرپرست غیرموثر، زنان سرپرست خانوارونیازمندمی باشد.

ملکی افزود:ایشان ضمن پیگیری جهت دریافت اعتبارات خاص، با دریافت بسته های معیشتی ازمنابع مختلف مانندستاداجرایی فرمان امام(ره) یابنیادمسضعفان وتوزیع بین نیازمندان وبویژه جامعه هدف بهزیستی هم اقدامات موثری رابعمل آورده اند.

کد خبر 29682

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک