آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای فروش واحدهای ملکی مازاد اداره کل بهزیستی استان

اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد چهار واحد ملکی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری، آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای(نوبت اول و دوم) فروش چهار واحد ملکی مازاد بر نیاز این اداره کل منتشر شد.

متن آگهی مزایده به شرح زیر می باشد: 

اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد در اجرای جزء (3) بند (د) تبصره (12)  قانون بودجه سال 1399 و به استناد مجوز شماره 108964/51 مورخه 19/7/99  و152582/51 مورخه 6/10/99  وزارت امور اقتصادی و دارایی چهار واحد ملکی مازاد بر نیاز خود را به شرح جدول ذیل و جرئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری  از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) بر مبنای قیمت پایه از طریق مزایده بهصورت الکترونیکی به فروش برساند..

زمان انتشار در سایت :16/10/99                                  مهلت در یافت اسناد مزایده : تا تاریخ 27/10/99

تاریخ بازدید : 18/10/99 لغایت 22/10/99                     آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 27/10/99 

زمان بازگشایی : 29/10/99                                           زمان اعلام به برنده : 30/10/99

لیست واحد های ملکی مورد مزایده بهزیستی استان چهار محال و بختیاری

توضیحات 

قیمت پایه به ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ریال 

ادرس

وضعیت سند مالکیت

عرصه

نام واحد ملکی

ردیف

6918700000

700000000

فارسان خیابان هلال احمر

دارای سند مالکیت ششدانگ تک برگی

194/82

خانه سازمانی دارای پلاک ثبتی 450 فرعی از 417 اصلی 

1-

دارای عقب نشینی به میزان 18/14 متر مربع

8127550000

820000000

فارسان خیابان هلال احمر

دارای سند مالکیت ششدانگ تک برگی

192/57

خانه سازمانی دارای پلاک ثبتی 451 فرعی از 417 اصلی

2-

12639350000

1300000000

لردگان خیابان شهدا کوچه تربیت بدنی منازل سازمانی بهزیستی لردگان

دارای سند مالکیت ششدانگ تک برگی

37/224

خانه سازمانی دارای پلاک ثبتی 3246 فرعی از 1اصلی

3-

10684360000

1100000000

لردگان خیابان شهدا کوچه تربیت بدنی منازل سازمانی بهزیستی لردگان

دارای سند مالکیت ششدانگ تک برگی

48/220

خانه سازمانی دارای پلاک ثبتی 3245 فرعی از 1اصلی

4-

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعلام برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل محصول در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد . 

علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن ) با شماره ذیل تماس حاصل نمایند : 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :41934-021 

اطلاعات ثبت نام استانها در سایت سامانه (www..setadiran,ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود می باشد . 

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری

کد خبر 28834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =

دسترسی سریع به خدمات الکترونیک