ابلاغ بخشنامه شرایط پذیرش مراکز شبانه روزی توانبخشی افراد دارای معلولیت دارای ظرفیت خالی در مناطق قرمز و نارنجی

شرایط وضوابط پذیرش در مراکز شبانه روزی توانبخشی افراد دارای معلولیت (جسمی حرکتی، ذهنی، اختلال طیف اتیسم) و بیماران روانی مزمن دارای ظرفیت خالی در مناطق قرمز و نارنجی باشماره کد۰۰۳.T۱؛ طی بخشنامه ای از سوی کمیته پیشگیری از بیماری های واگیر سازمان بهزیستی به مدیران کل بهزیستی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ این بخشنامه مراکز نگهـداری افراد دارای معلولیت را (بر اســاس الگوی علمی ارزیابی خطر توسط وزارت بهـداشت، درمان وآموزش پزشــکی) مکـان های پرخطر در انتقال و ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ تلقی کرده است که با عنایت به سیاسـتهای متخذه در دوران مواجهه با کرونا و بر اساس راهنمای رعایت حقوق افراد دارای معلولیت در شـرایط شـیوع بیماری (ارائه شده از سوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل)، گسترش اقدامات پیشـگیرانه در مراکز مراقبتی از قبیل کاستن ازدحام و تراکم جمعیت و اعمال اقدامات فاصله گذاری فیزیکی برای مقیمان، از اقدامات کلیدی جهت کاهش خطر شیوع بیماری به شمار می رود.
همچنین این بخشنامه به دنبال بخشنامه های قبلی ابلاغ شده از سوی کمیته پیشگیری از بیماری های واگیر سازمان بهزیستی (بخشنامه های تجمیع و به روز رسانی دسـتورالعمل ها و بخشنامه های حوزه توانبخشی) و با توجه به بروز مشکلاتی در خصوص پـذیرش گروه هـدف اجتناب ناپذیر به علت تداوم وضــعیت هشدار، در برخی استان ها؛ صادر شده است و ضمن تاکید بر رعایت کامل مفاد دسـتورالعمل های ابلاغ شـده از سوی کمیته پیشـگیری از بیمـاری هـای واگیر سازمـان و همچنین دستورالعملها و بخشـنامه هـای جاری، شرایط و ضوابط جدید  پذیرش در مراکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی افراد دارای معلولیت(جسمی حرکتی، اختلال هوشی رشدی و اختلال طیف اتیسم) و بیماران روانی مزمن دارای ظرفیت خالی در مناطق قرمز و نارنجی باشماره کد۰۰۳.T۱ را ابلاغ کرده است.

  براساس این بخشنامه؛ اولویت پذیرش در مراکز مذکور با افراد دارای معلولیت و بیماران روانی مزمنی است که نگهداری از آنان در خانه به دلیل ناتوانی خانواده در امر مراقبت و یا از دست دادن سرپرست موثر؛  وجود نداشته باشد.

این مراکز می توانند با رعایت ضوابطی با تایید کمیته بهزیستی استان یا شهرستان در خصوص پذیرش اجتناب ناپذیر گروه هدف اقدام نمایند. بر همین اساس رعایت ضوابطی همچون تعداد نیروی انسانیپزشک، پرستار، بهیار(یا کمک پرستار) و مراقب مطابق با مفاد مندرج در دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه ها درشیفت های صبح، عصر و شب؛ عدم پذیرش گروه هدف بیش از سقف ظرفیت اسمی مندرج در پروانه فعالیت؛ حضور فعال مسئول فنی در ساعات اداری و حضور مسئول شیفت در رشته های واجد شرایط احراز مسئول فنی ضروری است.

این بخشنامه در خصوص فضای داخلی مراکز نیز شرایطی همچون: وجود فضای فیزیکی اسـتاندارد در بخشهای اقامتی جهت رعایت فاصـله گذاری فیزیکی حداقل یک و نیم متر بین تخت ها، عدم مغایرت تعداد گروه هدف مقیم در هر فضای اقامتی با تعداد تعریف شده در دستورالعمل تخصصی(رعایت حداکثر گنجایش)، برخورداری از سیستم تهویه مناسب در فضای داخلی مرکز، داشتن حداقل دو فضای مجزا با شرایط تعریف شده در دستورالعمل از ۳ فضای تعریف شده قرنطینه، ایزوله و نقاهت را ضروری دانسته است.

همچنین اجرای تشریفات قبل از پذیرش همچون انجام آزمایشات تشخیصی از جمله PCR توسط خانواده گروه هدف، اخذ نتیجه منفی و بارگذاری تصویر برگه نتیجه آزمایش در بخش مستندات پرونده در سامانه و اخذ رضایتنامه از خانواده ها در خصوص پذیرش شرایط جاری و خطر بالقوه ابتلا به بیماری؛ ضروری است.  

این بخشنامه تدوین برنامه عملیاتی مواجهه احتمالی مراکز با بحران شیوع کووید ۱۹ مطابق با بخشنامه های ارسالی مرتبط با موضوع،  و پیش بینی لازم در خصوص تأمین فضا جهت جداسازی بهنگام و تامین نیروی انسانی را از دیگر ضوابط پذیرش در مراکز فوق؛ عنوان کرده است و بر رصد مراکز به صورت غیر حضوری و در مواقع لزوم به صورت حضوری توسط  بهزیستی استان تاکید دارد.

بخشنامه شرایط و ضوابط پذیرش در مراکز افراد دارای معلولیت(جسمی-حرکتی؛ذهنی،اختلال طیف اتیسم وبیماران روانی مزمن)دارای ظرفیت خالی در مراکز قرمز و نارنجی

پیوست

کد خبر 28582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد