فراخوان تاسیس مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست
(بخش شیرخوارگاه)

فراخوان تاسیس مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست (بخش شیرخوارگاه) استان کرمان

فراخوان تاسیس مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست
(بخش شیرخوارگاه)
اداره کل بهزیستی استان کرمان در نظر دارد به استناد بند ۲ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره ۷۰۷۰۱/۹۹/۹۰۰ مورخ 99/۶/26 معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، کیفیت خدمات رسانی به کودکان بی سرپرست را در بخش غیر دولتی ارتقاء بخشد. بدین منظور از موسسات خیریه و اشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل به منظور تاسیس و اداره مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست(بخش شیرخوارگاه) دعوت به همکاری می نماید:
- موسسه خیریه متقاضی می بایست دارای پروانه تاسیس موسسه غیر انتفاعی از سازمان بهزیستی باشد.
- دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.
- هیچ گونه وابستگی سیاسی و حزبی و اهداف انتفاعی نداشته باشد.
- سابقه فعالیت مثبت و موثر در حوزه شبه خانواده داشته باشد.
- دستورالعمل مربوطه را به طور کامل مطالعه نموده و شرایط آن را پذیرفته باشد.
کلیه موسسات غیر دولتی واجد شرایط فوق می توانند از تاریخ 1 آذر ماه به مدت سه روز به صورت حضوری درخواست خود را به اداره کل بهزیستی استان به نشانی:  کرمان، بلوارجمهوری اسلامی ،بعد از چهار راه کشاورز ، ساختمان ستاد مرکزی اداره کل بهزیستی ، طبقه اول، معاونت امور اجتماعی ارائه و ثبت نمایند.
ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان

کد خبر 26304

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک