معاونت امور توانبخشی بهزیستی استان تهران منصوب شد

مدیرکل بهزیستی استان تهران "سید احمد خادم" را به سمت معاون امور توانبخشی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران، امین شاهرخی طی حکمی " سید احمد خادم"  را به سمت  معاونت امور توانبخشی بهزیستی استان تهران منصوب کرد.

متن این ابلاغ به شرح زیر است:

جناب آقای سید احمد خادم
سلام علیکم؛
 
باتوجه به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند و روحیه جهادی و اندیشه جامعه نگر و علمی شما در زمینه توانبخشی بموجب این حکم جنابعالی را بعنوان معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران منصوب می نمایم.
انتظار دارم؛ تا با استفاده از ظرفیت ها و منابع موجود و اهتمام به دانش روز و بکارگیری خرد جمعی خبرگان، کارشناسان و انجمن های اندیشه ورز معلولین و برقراری تعامل سازنده با مراکز توان بخشی در جهت تصمیم سازی بر اساس سیاست ها و استراتژی های سازمان در حوزه توان بخشی اقدامات همه جانبه ای را سازماندهی و نتایج موارد ذیل را بصورت منظم و مستمر به اینجانب ارائه نمائید:
۱- تلاش برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در قلمرو استان تهران.
۲- برنامه ریزی بمنظور تحقق هرچه گسترده تر اهداف توانبخشی بموقع، دردسترس و ارزان.
CBR  -۳ ارزیابی عملکرد برنامه و برنامه ریزی برای افزایش ضریب نفوذ توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق روستائی و شهری استان.
٤- برنامه ریزی در راستای راه اندازی سامانه نظارت و ارزیابی مراکز توانبخشی و توانپزشکی به منظور ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات مراکز مذکور.
٥- برنامه ریزی در جهت بهبود فرایند های توانبخشی.
٦- برنامه ریزی برای استقرار استراتژی توانبخشی در ارائه خدمات ساده توانبخشی در منزل.
۷- حمایت راهبری و فراهم سازی بستر مداخلات اندیشه ای توانبخشی و مشارکت مادی و معنوی سازمانهای مردم نهاد.
۸- گسترش سطح بهره مندی، از فرصتهای شغلی پایدار، مسکن و تحصیل(افراد دارای معلولیت).
۹- پیگیری در جهت هرچه بالاتر بردن سطح دسترسی افراد دارای معلولیت از طریق مناسب سازی خانه و مکانهای عمومی و اداری.
۱۰ - فراهم نمودن زمینه های بالندگی افراد دارای معلولیت از طریق هنر، ورزش، مشارکت در برنامه های اجتماعی و فرهنگی.
۱۱ - فراهم نمودن سهولت دسترسی به موقع افراد دارای معلولیت به خدمات توانپزشکی، دریافت وسایل کمک توانبخشی و بهداشتی.
۱۲ - برنامه ریزی برای گسترش خدمات توانبخشی اجتماع محور.
۱۳- انجام سایر اموری که در این زمینه به شما محول میگردد.


دکتر امین شاهرخی
مدیرکل بهزیستی استان تهرا ن

کد خبر 19266

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد