۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷

شماره دفاتر ستادی و شهرستانی

آدرس سایت

WWW.SEMNAN.BEHZISTI.IR

آدرس اینستا

CHATRE.NARENGI

ردیف

نام و نام خانوادگی

مستقیم

فکس

سمت

۱

آقای یوسفیه

۳۳۴۶۱۱۱۱

۳۳۴۶۳۷۳۸

دفتر مدیرکل

۲

خانم رهنما

۳

خانم حسینی

۳۳۴۶۰۸۸۱

۳۳۴۶۳۷۳۸

دفتر روابط عمومی

۴

آقای صبا

۵

خانم کامرانپور

۳۳۴۶۰۸۸۲

۳۳۴۶۳۷۳۸

دفتر معاونت پشتیبانی

۶

آقای همتیان

۳۳۴۶۳۰۰۶

حراست

۷

خانم محقق

۳۳۴۶۴۲۳۶

بازرسی

۸

خانم اندرخور

۳۳۳۲۰۲۱۴

پذیرش و هماهنگی

۹

گرمسار

۳۴۲۲۵۳۵۱

دفتر رئیس شهرستان

۱۰

آرادان

۳۴۵۴۴۷۶۳

دفتر رئیس شهرستان

۱۱

سرخه

۳۳۶۱۲۱۲۸

۳۳۶۱۵۶۰۲

دفتر رئیس شهرستان

۱۲

سمنان

۳۳۴۳۹۹۷۰

۳۳۴۳۹۹۷۱

دفتر رئیس شهرستان

۱۳

مهدیشهر

۳۳۶۲۴۵۱۷

۳۳۶۲۴۵۱۷

دفتر رئیس شهرستان

۱۴

دامغان

۳۵۲۴۴۵۴۳

۳۵۲۴۴۵۴۳

دفتر رئیس شهرستان

۱۵

شاهرود

۳۲۲۳۲۱۱۵

۳۲۲۲۹۳۷۱

دفتر رئیس شهرستان

۱۶

میامی

۳۲۶۲۴۰۷۷

۳۲۶۲۲۲۱۶

دفتر رئیس شهرستان

کد خبر 16511

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد