تسهیلگری اشتغال تعداد ۱۲۸۹ نفر از جامعه هدف بهزیستی استان اردبیل

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به تسهیلگری اشتغال جامعه هدف بهزیستی با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه پرداخت مشوق بیمه ای، راه اندازی گروههای همیار زنان سرپرست خانوار و ...گفت: بهزیستی استان در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۲۸۹ نفر از جامعه هدف ایجاد اشتغال نمود که با توجه به برش استانی این امر به میزان ۱۰۷ درصد محقق شده است.

حامد رضایی گفت: در سال ۱۴۰۲ از محل جزء ۴ تبصره ۱۸ مبلغ ۶۹۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به استان اختصاص یافته بود که با پیگیری همکاران بهزیستی و همکاری بانک های عامل ۸۰ درصد این مبلغ جذب شده است.

 وی گفت: با توجه به تعامل سازنده و مثبتی که با استانداری وجود داشت از محل جزء ۳ تبصره ۱۸ مبلغ ۱۹۵۰ میلیارد ریال به بهزیستی تخصیص یافته بود که ۴۵ درصد این منابع نیز برای تسهیلگری اشتغال جامعه هدف جذب شد.

رضایی گفت: علاوه بر پرداخت تسهیلات بانکی، از طریق پرداخت بیمه سهم کارفرمایی، خویش فرمایی و یارانه ارتقاء کارآیی معلولان شاغل در مراکز غیر دولتی بیش از ۶۳ میلیارد ریال و به تعداد ۷۲۲ نفر، زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف بهزیستی فراهم شد.

حامد رضایی گفت: در سال ۱۴۰۳ برای تسهیلگری اشتغال جامعه هدف بهزیستی استان از محل تسهیلات قرض الحسنه اشتغال جزء ۴ بند ب تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد ریال به استان اختصاص یافته است که امیداست با تلاش مضاعف همکاران بهزیستی و همکاری مناسب بانک های عامل بتوان با جذب هرچه بیشتر این تسهیلات، زمینه ایجاد اشتغال و توانمند سازی اقتصادی خانواده های تحت پوشش را فراهم ساخت.

وی ادامه داد: بهزیستی استان آمادگی دارد به کار فرمایانی که نیروی انسانی مورد نیاز خود را ازمیان مددجویان جامعه هدف بکار گیرندتسهیلات قرض الحسنه صاحب حرف و مشاغل خصوصی و تعاونی می توانند از مشوق بیمه سهم کارفرمایی طبق قانون تامین اجتماعی برخوردار شوند.

وی گفت: علاوه بر تسهیلات فوق کارفرمایان می توانند از یارانه ارتقاء کارایی معلولان به میزان حداکثر ۵۰ درصد حداقل حقوق دستمزد در قبال به کارگیری معلولان واجد شرایط بهره مند شوند.

کد خبر 110373

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد