اطلاعیه | ارزیـابی تکمیلی و مصـاحبه تخصصــی معرفی شـدگان یـازدهمین امتحـان مشـترک فراگیر دســتگاه هـای اجرایی

ارزیـابی تکمیلی و مصـاحبه تخصصــی معرفی شـدگان یـازدهمین امتحـان مشـترک فراگیر دســتگاه هـای اجرایی

پیرو اطلاعیه های قبلی و ضـمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان، بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اعلام نتایج مرحله دوم (ارزیابی تکمیلی و مصاحبه تخصصـی) معرفی شدگان یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دسـتگاههای اجرایی، لیست اسامی پذیرفته شدگانی که ارزیابی تکمیلی و مصاحبه آنها در روزدوشـنبه مورخ 1403/02/31 و چهارشـنبه مورخ 1403/03/02خواهد گرفت، بشرح ذیل اعلام می گردد. براساس برنامه ریزی های به عمل آمده ، مصاحبه ها در دوشـیفت صـبح( ازساعت 8:30الی 12:30)و شیفت عصر(13:30الی17:30)صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است این اداره از طریق برقراری تماس تلفنی نیزجهت انجام مرحله ارزیابی تکمیلی از معرفی شدگان دعوت بعمل خواهد آورد.

* تذکر مهم: عدم مراجعه در مهلت مقرر اعلام شده ،به منزله انصراف داوطلب از سایر مراحل استخدام تلقی می گردد.

تاریخ ردیف استان نام نام خانوادگی محل شغل محل
دوشنبه  1403/02/31 (صبح) 1 گلستان الهام میدان شیر خوارگاه و خانه نوباوگان حضرت زهرا (س)
دوشنبه  1403/02/31 (صبح) 2 گلستان آنه جمال امان پور شیر خوارگاه و خانه نوباوگان حضرت زهرا (س)
دوشنبه  1403/02/31 (صبح) 3 گلستان مریم تنهائی شیر خوارگاه و خانه نوباوگان حضرت زهرا (س)
دوشنبه  1403/02/31 (صبح) 4 گلستان فاطمه امیرخانی شیر خوارگاه و خانه نوباوگان حضرت زهرا (س)
دوشنبه  1403/02/31 (صبح) 5 گلستان زهرا رجبی شیر خوارگاه و خانه نوباوگان حضرت زهرا (س)
دوشنبه  1403/02/31 (صبح) 6 گلستان سپیده محمدی شیر خوارگاه و خانه نوباوگان حضرت زهرا (س)
چهارشنبه
1403/03/02
(صبح)
7 گلستان مایسا رادمهر آق قلا 
چهارشنبه
1403/03/02
(صبح)
8 گلستان رقیه کسلخه آق قلا 
چهارشنبه
1403/03/02
(صبح)
9 گلستان عبدالخالق دهشت آق قلا 
چهارشنبه
1403/03/02
(صبح)
10 گلستان نازنین امیرخانلو بندر گز
چهارشنبه
1403/03/02
(صبح)
11 گلستان فاطمه رضائی بندر گز

کد خبر 108113

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد