در رسانه / ۱۰۱ هزار خانوار زیر پوشش خدمات/آموزش مهارتی دستور کار مهم بهزیستی آذربایجان‌غربی

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۱ هزار خانوار تحت پوشش هستندگفت: در راستای بهره‌مندی روزافزون این خانواده ها از ظرفیت های درآمدی بیشتر، آموزش مهارتی به منظور ایجاد اشتغال آنان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش ایرنا، خدمات حمایتی دولت در بخش خانوارهای تحت پوشش بهزیستی در آذربایجان غربی افزایش چشمگیری داشته است و در این راستا از بانوان سرپرست خانوار گرفته تا زنان بی سرپرست و افراد ناتوان تحت پوشش این خدمات قرار گرفته اند.

در این راستا تعهد اشتغال در اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی با تحقق ۱۵۴ درصدی مواجه بوده که موجب اشتغال بیش از ۲ هزار نفر از جامعه هدف شده است و در زمینه مسکن مددجویی نیز فعالیتهای مطلوبی به ثبت رسیده است.

پروین محمدپوری مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی در این باره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ۹ هزار و ۲۰۰ خانوار نیازمند با زن سرپرست خانوار تحت پوشش این اداره کل هستند و آموزش مهارت های شغلی به زنان سرپرست خانوار و خانواده آنان در راستای توانمندسازی برای ۷۷۸ نفر انجام شده است.

وی با اشاره به بخش دیگری از فعالیت های بخش بانوان و خانواده بهزیستی استان گفت: حمایت از خانواده های دارای فرزندان دو قلو و بیشتر نیز برای ۲ هزار و ۴۳۲ خانوار در حال انجام است.

همچنین تاسیس سه گروه همیار جدید در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سال ۱۴۰۲و تعداد کل گروه های همیار در استان ۱۷ مورد بوده است.

ایرنا: از اقدامات دفتر شبه خانواده و حمایتهای انجام شده نیز توضیحاتی بفرمایید؟

محمدپوری: دفتر شبه خانواده در یک سال گذشته توانسته است واگذاری ۴۶ فرزند به خانواده های متقاضی فرزندپذیری با عنوان فرزندخوانده را انجام دهد.

حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به ۲ شکل حمایت در خانه ها به تعداد ۳۳۰ نفر و حمایت در خانواده به تعداد ۴۴۰ نفر نیز انجام شده است.

۱۰۱ هزار خانوار زیر پوشش خدمات/آموزش مهارتی دستور کار مهم بهزیستی آذربایجان‌غربی

ایرنا: تعداد کل افراد تحت پوشش و مستمری بگیران این حوزه چقدر است؟

محمد پوری: تعداد کل افراد تحت پوشش ۲۶۵ هزار و ۸۲۸ نفر و تعداد مستمری بگیر۶۷ هزار و هفتاد و چهار نفر و تعداد کل خانوارهای تحت پوشش ۱۰۱ هزار و ۵۶۵ نفر است.

ایرنا: در زمینه شاخص اشتغال و میزان تحقق آن بهزیستی استان در چه جایگاهی است؟

محمدپوری: در این زمینه تحقق تعهد اشتغال سالانه به تعداد ۲ هزار و ۴۶۸ ثبت شده و در سامانه ملی رصد اشتغال کشور موجود است، مبلغ پرداختی در این زمینه ۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال بوده است.

استاندارد و هدف تعیین شده برای بهزیستی استان در این زمینه یک هزار و ۶۰۰ شغل بود که اشتغال ایجاد شده برای مددجویان و معلولان تحت پوشش بهزیستی استان طبق آمار در سامانه رصد ۱۵۴.۳ درصد محقق شده است.

ایرنا: در تامین مسکن مددجویی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

محمدپوری: تفاضل تعداد واحدهای مسکونی تأمین شده با مشارکت بهزیستی برای افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش مندرج در گزارش جامع عملکرد پایان سال ۱۴۰۲ و تعداد واحدهای مسکونی تأمین شده با مشارکت بهزیستی برای افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش مطابق با استاندارد ملی انجام می شود.

در این راستا تعداد واحدهای مسکونی مورد انتظار جهت تأمین طبق استاندارد ملی تعداد ۴۱۶ واحد مسکونی برای مددجویان و معلولین تحت پوشش بهزیستی استان آذر بایجان غربی بود که عملکرد این نهاد ساخت و تامین تعداد ۵۶۱ واحد مسکونی در یکسال گذشته بود.

این اقدام با پرداخت کمک هزینه مسکن از اعتبارات داخلی سازمان و استفاده از ظرفیت های خارج سازمان تحقق یافته و مبالغ پرداختی ۵۸۰ میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل (بهبود/ثبات/کاهش) افزایش ۱۳۵ درصدی نسبت به هدف احصا شده است.

۱۰۱ هزار خانوار زیر پوشش خدمات/آموزش مهارتی دستور کار مهم بهزیستی آذربایجان‌غربی

ایرنا: شاخص امور پیشگیری چگونه بوده است؟

محمدپوری: دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی در زمینه مشاوره تلفنی دولتی (با خط تلفن ۱۴۸۰) به تعداد پنج هزار و ۱۲۳ نفر مشاوره ارائه کرده است.

همچنین دفتر پیشگیری از معلولیت ها در زمینه برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در بین کودکان سه تا ۶ سال به تعداد ۱۶۲ هزار و ۶۸۲ کودک خدمات ارائه کرده است.

دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیز طرح آگاهسازی زنان و دختران را با تاکید ویژه بر خود مراقبتی به تعداد یک هزار و ۳۳۱ نفر را انجام داده است.

ایرنا: دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی و ماموریت اصلی این دفتر چیست؟

محمدپوری: توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، ارائه خدمات تخصصی به موقع به گروههای هدف ( افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی )از اهداف این فعالیت این بخش است.

مطالعه و تحلیل وضعیت موجود آسیب های اجتماعی در سطح استان، ارائه راهکارهای لازم به نهادهای مربوطه، شناسایی مناطق آسیب زا در انجام مداخلات لازم، حضور فعال در جلسات مرتبط با موضوعات آسیبهای اجتماعی در سطح استان و اطلاع رسانی بموقع در خصوص آسیبهای اجتماعی از وظایف این بخش است.

گروههای اصلی هدف دفتر، در معرض آسیب وآسیب دیدگان اجتماعی و خانواده های آنان هستند که برخی از آنها عبارتنداز کودکان آزار دیده، همسران آزار دیده، همسران متقاضی طلاق، کودکان کار وخیابان، زنان آسیب دیده اجتماعی، دختران فراری، افرادی که دارای اختلال هویت جنسی هستند، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند، افرادی که دارای اختلاف خانوادگی حاد هستند و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند.

ایرنا: تعداد تماس با اورژانس اجتماعی چند مورد بوده است؟

محمدپوری: ۹ هزار و ۶۵۳ تماس مرتبط که بیشترین تماس ها شامل اختلالات حاد خانوادگی، کودک آزاری، همسرآزاری، سالمند آزاری، معلول آزاری است.

تعداد پذیرش مداخله در بحران های اجتماعی سه هزار نفر و تعداد خدمات سیار پنج هزار نفر است، حمایت از زنان خشونت دیده و دچار آسیب های اجتماعی با تامین خانه های امن ۲۲ مورد و حمایت از دختران در معرض آسیب در خانه های سلامت سه مورد است.

ایرنا: در زمینه عملکردهای شاخص حوزه توانبخشی و پیشگیری از معلولیتها چه اقداماتی داشتید؟

محمد پوری: مناسب سازی محیط زندگی و خودور معلولان تحت پوشش استان به تعداد حدود ۶۰۵ نفر و با اعتبار ۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، صدور و ارائه کارت سفر معلولان شدید و خیلی شدید (تبصره ۲ماده ۵)برای تعداد حدود چهار هزار و ۵۲۱ معلول تحت پوشش استان، اجرای طرح ارتقای توانمندی معلولین ضایعه نخاعی، سالمندان، بینایی و شنوایی به تعداد ۹۰ نفر با اعتبار سه میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال در یکسال اخیر انجام شده است.

پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب معلولان (پرداخت مستقیم) برای هزار و ۵۸۰ نفر از معلولان با اعتبار ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، پرداخت کمک هزینه دانش آموزان و دانشجویان دولتی بدون شهریه برای تعداد چهار هزار و ۸۸ نفر با اعتبار ۲۶ میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال، برگزاری جشنواره روستایی، شهرستانی، کشوری ورزش و بازیهای بومی و محلی برای افراد دارای معلولیت و کسب مقام دوم کشوری بانوان و آقایان در رشته های هفت سنگ مهارتی و چوب کشی با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال انجام شده است.

۱۰۱ هزار خانوار زیر پوشش خدمات/آموزش مهارتی دستور کار مهم بهزیستی آذربایجان‌غربی

ایرنا: حمایتهای انجام شده از برقراری مستمری افراد پشت نوبت و به روز شدن مستمری افراد چه گونه بوده است؟

دفتر توانبخشی و مراقبتی ( شبانه روزی ) هم در این بخش فعال بوده است و تخصیص سهمیه برقراری مستمری افراد پشت نوبت و به روز شدن مستمری بگیران در این راستا انجام می شود.

تخصیص حق پرستاری جهت معلولین واجد شرایط دهک های ۱ و ۲، برقرای حق پرستاری تمام افراد ضایعه نخاعی و به روز بودن و بدون پشت نوبت، صدور موافقت اصولی دو مرکز سالمندان در شهرستان ارومیه، تزریق واکسن آنفلونزا برای همه مقیمان مراکز شبانه روزی، ارائه خدمات در حوزه توانبخشی شبانه روزی معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن، ارائه خدمات در حوزه خدمات ویزیت در منزل معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن، ارائه خدمات در حوزه خدمات مراقبت در منزل معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن و صدور موافقت اصولی سه مرکز به ترتیب دو مرکز ذهنی یک مرکز بیماران روانی مزمن از فعالیتهای انجام شده توسط دفتر در طول سال است.

به گزارش ایرنا تعداد کل افراد تحت پوشش بهزیستی آذربایجان غربی ۲۶۵ هزار و ۸۲۸ نفر و تعداد مستمری بگیران ۶۷ هزار و ۷۴ نفر و تعداد کل خانوارهای تحت پوشش ۱۰۱ هزار و ۵۶۵ نفر است.

کد خبر 106173

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد