اداره کل بهزیستی استان مرکزی درنظردارد تعدادی از واحدهای ساختمانی خودرا واگذار نماید

اداره کل بهزیستی استان مرکزی درنظردارد تعدادی از واحدهای ساختمانی خودرا به شرح جدول ذیل براساس ماده 28قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت فعالیت های مشروحه ذیل طی قرارداد اجاره به اشخاص حقیقی وحقوقی ذیصلاح واگذار نماید

.متقاضیان واجد شرایط می بایست تقاضاهای خودرا حداکثر ظرف مهلت یک هفته از انتشار آگهی به اداره کل بهزیستی واحدحقوقی ودرشهرستانها به رئیس شهرستان مربوطه تحویل نمایند.متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفنهای  43249021 بهزیستی محلات  ، 46331814 اداره بهزیستی خمین ، 42222606 اداره بهزیستی ساوه وشماره 33667343 مربوط به واحدحقوقی اداره کل بهزیستی استان مرکزی تماس حاصل نمایند.

ردیف

فضاهای واحدهای اجرایی قابل واگذاری

نوع فعالیت

نشانی

1

یک اتاق از ساختمان شهید اسماعیلیان واقع در اداره بهزیستی شهرستان محلات

کاردرمانی

اداره بهزیستی شهرستان محلات

2

بخشی از ساختمات مجتمع شهید اسماعیلیان محلات

مجتمع شهری

اداره بهزیستی شهرستان محلات

3

یک ا تاق از ساختمان شهید مطهری واقع در بهزیستی شهرستان خمین

موسسه خیریه

اداره بهزیستی شهرستان خمین

4

مجتمع روستایی جوادیه شهرستان خمین

مجتمع روستایی

شهرستان خمین

5

مجتمع قورچی باشی شهرستان خمین

روستا مهد

شهرستان خمین

6

قسمتی از اداره بهزیستی شهرستان ساوه

موسسه خیریه

اداره بهزیستی شهرستان ساوه

                                                                                      

                                                                                     

                                                                                     روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان مرکزی

کد خبر 3638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

خدمات بهزیستی