اسـتقرار سامانه ارتباط مردمی ریاست جمهوری سامد و سامانه پاسخگویی به شکایات بازرسی کل کشور

اسـتقرار سامانه ارتباط مردمی ریاست جمهوری سامد و سامانه پاسخگویی به شکایات بازرسی کل کشور

با عنایت به اهمیت پاسخگویی به شکایات و ایجاد رضایتمندی ارباب رجوع و صـیانت ازحقوق شـهروندی و با توجه به اسـتقرار سامانه ارتباط مردمی ریاست جمهوری سامد و سامانه پاسخگویی به شکایات بازرسی کل کشور درسطح استان عموم می توانند با مراجعه به آدرس های زیر شکایات خود را نسبت به سازمان ثبت نمایند .


1 -سامــانه پاســخگویی بــه شــکایات نهــاد ریــاست جمهــوری ( سامــد ) بــه ادرس :
www.samad.ir
2-سامــانه پاســـخگویی بــه شــکایات سازمــان بازرســی کــل کشــور بــه ادرس :
shekayat.bazresi.ir

کد خبر 3207

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =

خدمات بهزیستی