البرز | نمایشگاهی از دستاوردهای زنان سرپرست خانوار در ستاد اداره کل بهزیستی البرز برگزار شد

در جوامعی که نقش نان آوری خانواده به عهده مرد است هنگامی که به یک باره این نقش به عهده زنان گذاشته می شود، آنان را به یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه تبدیل می کند. در این موقعیت زنان علاوه بر نقش های متداول زن در خانواده، متولی نقش های مربوط به «سرپرستی خانوار» یعنی دو رکن اصلی «تأمین معیشت» و «اداره مدیریت خانوار» نیز می شوند و عمدتاًً در این مسیر با موانعی روبرو خواهند شد که برای گذر از این موانع باید توانمند شوند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز: در چهارمین روز از اجرای برنامه های گرامیداشت هفته بهزیستی دکتر «اسدالله حیدری » مدیرکل بهزیستی استان البرز به همراه مریم صدیقی معاون اجتماعی و علیرضا فتاح پور مدیر بهزیستی شهرستان کرج در نمایشگاه دستاورد های زنان سرپرست خانوار که در سالن اجتماعات ستاد بهزیستی بر پابود حاضر شد و درباره لزوم توانمند سازی زنان سرپرست خانوار گفت : امروزه اغلب کشورها برای دست یابی به توسعه پایدار، «توانمندسازی» را کارآمدترین روش یافته اند که در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران به خصوص در مورد اقشار آسیب پذیر، بدان اشاره شده است. از آن جا که زنان سرپرست خانوار جزو اقشار آسیب پذیر به حساب می آیند توانمند سازی این گروه از جامعه هدف این سازمان از امور مهم و اساسی برای این سازمان و جامعه است. 


وی در ادامه افزود :در جوامعی که نقش نان آوری خانواده به عهده مرد است هنگامی که به یک باره این نقش به عهده زنان گذاشته می شود، آنان را به یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه تبدیل می کند. در این موقعیت زنان علاوه بر نقش های متداول زن در خانواده، متولی نقش های مربوط به «سرپرستی خانوار» یعنی دو رکن اصلی «تأمین معیشت» و «اداره مدیریت خانوار» نیز می شوند و عمدتاًً در این مسیر با موانعی روبرو خواهند شد که برای گذر از این موانع باید توانمند شوند.

این مقام مسئول تصریح کرد :بر طبق مطالعات انجام شده در خصوص زنان سرپرست خانوار نتایج نشان داد به طور کلی دو تیپ زن سرپرست خانوار، یعنی فعال و منفعل وجود دارد و موانع موجود بر سر راه توانمندی از نگاه خود آنان، فقر اقتصادی، مشکلات جسمی و روانی، ناامنی محیط کار و عدم حمایت اجتماعی اطرافیان می باشد. برای مقابله با این موانع و دستیابی به توانمندسازی راهکارهایی برای توانمندسازی اقتصادی و روانی توسط کارشناس پیشنهاد میگردد که باید مورد بررسی دقیق و کامل قرار گرفته و اجرایی شود.

کد خبر 1877

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =