تامین نیازهای اساسی افراد دارای معلولیت ،نیازمند سیاست گذاری های اصولی است /اعلام نتیجه کار گروه سهمیه بنزین برای معلولان بزودی

در سومین روز از هفته گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت، نشست صمیمی"دکتر محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی" باجمعی از نخبگان دارای معلولیت ظهر امروز با حضور"دکتر وحیدقبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور"درطبقه دهم این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل،"محمد شریعتمداری وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی"در ابتدای سخنان خود پیام رییس جمهور را به مناسبت دوازدهم آذر ماه ، روز جهانی افراد دارای معلولیت،قرائت کردو گفت :در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما احترام به افراد دارای معلولیت جایگاه خاص وویژه ای دارد چراکه آنها توانمندیهایی خوبی دارند و در قله های دانش و علم تلاش می کنند و محدودیت آنها باعث نشده تا آنها ازاین مسیربازبمانند.

 وی افزود:باید به این نکته توجه داشت که معلولان بخشی ازآحاد جامعه ما هستند که علاوه بر حقوق اساسی ملت دارای حقوق اساسی اختصاصی هم هستند از این روباید در جستجوی بستری مناسب برای ایجاد شرایط خوب برای حل مشکلات و دسترسی آنها به حقوق اساسی نیز باشیم.

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی با اشاره به اینکه درسایه چنین حرکتی می توان به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کرد، افزود: بدون دسترسی به یک وحدت و انسجام ملی درفکرواندیشه دربین احاد ملت ایران بویژه جامعه نخبگان رسیدن به این هدف میسر نیست.

وی درادامه بیان داشت : ما بایدجلوی جداسازی بخشهایی از جامعه را ازبخشهای عمومی کشوربگیریم ازاین رو بایدباید ازراهکارهای اجتماعی برای حل مشکلات جامعه معلولان بهره مند شویم.

شریعتمداری با بیان اینکه باید ازرفع مشکلات یک فرد خارج شده و به رفع مشکلات جامعه بپردازیم تصریح کرد:براین اساس و بامتکی به این اصل است که می توان به یک موفقیت بزرگ دست یافت .

وی همچنین یادآور شد: باید درراستای تامین نیازهای اساسی افراد دارای معلولیت مثل بهداشت ،تامین سلامت اجتماعی ، استقلای زندگی در جامعه  و...سیاست گذاری های اصولی صورت بگیرد.

به اعتقادوی، باید برای حل  مشکلات جامعه معلولان ظرفیت سازیهای بزرگی انجام گیرد بنابراین تفهیم این موضوع و آگاهی بخشیدن آن به جامعه و آحاد مردم دراین زمینه قدم اول است.

همه فعالیت مربوط به جامعه معلولان نیازمند بودجه نیست

به گفته وی،همه فعالیت مربوط به جامعه معلولان نیازمند بودجه نیست بنابراین  اهمیت همکاری بین بخشهای دولت با دولت مثل سازمان تامین اجتماعی ودولت با ان. جی.اوها، یکی از کارهایی است که ضرورت دارد تا تعریف شود.

وی گفت :با تعریف این مساله می توان گامهای مهمی را بدون در نظر گرفتن منابع مالی برای جامعه معلولان برداشت.

به اعتقاد وی،ما باید از فکرواندیشه خود جامعه معلولان در حل مشکلات آنها بهره مند شد چراکه بدون توجه به این امر نمی توان قدمی برداشت.

شریعتمداری افزود: از همین امروز شورای متشکل از نخبگان و امنای جامعه معلولان بعنوان شورای مشورتی وزیر کلید خواهد خورد تادر طول سال از نظرات این شورا برای  شناسایی مشکلات  آنها استفاده کنیم. تلاش می کنیم اکثریت این شورا از بخشهای غیر دولتی باشد تا بتواند با یک نگاه نقادانه به مسایل نگاه کند و مسیردرستی را به ما نشان دهد.

تصویب اساسنامه صندوق فرصتهای شغلی معلولان در آینده نزدیک

وزیرتعاون، کا رورفاه  اجتماعی درادامه گفت : در خصوص قانون جامع حمایت از معلولان ما چندین آیین نامه پیش بینی کرده بودیم همچنین یک اساسنامه صندوق فرصتهای شغلی معلولان که موفق شدیم به تصویب برسانیم. آخرین آیین نامه این قانون مربوط به مساله مناسب سازی بود که روز گذشته در 16 ماده به تصویب هیات وزیران رسید.

وی در خصوص اساسنامه صندوق فرصت های شغلی معلولان نیزافزود: مقدمات این آیین نامه  اماده و در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد که امیدوار بودیم در این هفته به نتیجه برسد که تلاش می کنیم در اولین فرصت به تصویب دولت و هیات وزیران برسد ،چراکه این اساسنامه می تواند اقدامی موثر در جهت حل مشکلات جامعه باشد.

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون جامع معلولان نیاز به 20 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد گفت : امروز متناسب سازی وهمسان سازی حقوق بازنشستگان به ویژه جامعه معلولان امرلازم و ضروری است .

وی تصویب آیین نامه های قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان و شروع اولین تخصیص اعتباری آن راگامی بزرگ دانست. 

واگذاری مسکن نیمی از خانواده ها ی دارای دو معلول

وی به ضرورت راستی آزمایی اشاره  کرده و خاطرنشان ساخت: امروزنیمی از مسکن خانوارهای دارای دو معلول تامین وواگذار شده است امیدواریم واگذاری  مسکن مابقی خانوارهای پشت نوبت نیز درعمرباقی مانده دولت محقق شود.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه هنوزدر توزیع امکانات ضعف وجود داردافزود: امروزو در همین مکان تعهد می دهم که "ون" نه همه استانها بلکه "ون" مورد نیاز استان گلستان تامین شود.

وی در خصوص وجود نواقص احتمالی در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیزبیان داشت : می توان  برای رفع نواقص قانون جامع  حمایت  از  حقوق معلولان با برگزاری  جلسات در قالب لایحه و پیشنهاد آن رابرای مصوبه هیات وزیران با کمک رییس سازمان بهزیستی آماده وارسال کرد.

وی درادامه به ثبت تشکلها اشاره کرد و گفت : براساس آمار،تعداد تشکلها در دولت تدبیرو امید 15 درصد افزایش یافته است ولی اگر باز نقصی در این زمینه وجود دارد می توان با کمک رییس سازمان بهزیستی پیگیری کرد تا به نتیجه رسید.

وی در خصوص تفویض اختیار بخشهای غیردولتی نیزگفت : درگزارشی که دکتر قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشوربه بنده ارایه دادند 93 درصد از  فعالیتهای این سازمان به بخشهای خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: در این خصوص رییس سازمان بهزیستی می تواند فردی را بعنوان نماینده سازمان با ان .جی. او. ها انتخاب کند تا مسایل و موضوعات آنها پیگیری شود.

تهیه لیستی از مشکلات بازنشستگی و از کار افتادگی معلولان ظرف یکماه آینده  

شریعتمداری درادامه درخصوص مسایل بازنشستگی ، از کار افتادگی و .. معلولان که مربوط به سازمان تامین اجتماعی است گفت : .لیستی از این افراد و مشکلات آنها حداکثر ظرف یک ماه آینده تهیه شود تا جلساتی با سازمان تامین اجتماعی برگزار شود و در نهایت هر آنچه که در تکالیف سازمان تامین اجتماعی است انجام و منابع مالی آن تامین شود.

تاسیس واحدکاریابی اختصاصی برای اشتغال معلولان

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی درخصوص اشتغال معلولان نیز گفت : معتقدم یک واحد کاریابی اختصاصی اشتغال معلولان برای بررسی مشکلات  اشتغال آنها تاسیس شود تا  با داشتن مجوز کار در خصوص اشتغال معلولان با در نظر گرفتن بحث تخفیف ومعافیت کارفرمایان فعالیت کند.

وی افزود: این امر می تواند در دو بخش عمومی و اختصاصی با محوریت رییس سازمان بهزیستی صورت بگیرد.چراکه اشتغال موضوع عمومی و حق همه مردم به ویژه جامعه معلولان است .

تشکیل بنیاد نخبگان جامعه معلولان

شریعتمداری درادامه درخصوص تشکیل بنیاد نخبگان جامعه معلولان گفت : به طورقطع بنیاد ملی نجبگان باید مسوول شناسایی نخبگان جامعه معلولان باشد که همین جا از آقای دکتر قبادی دانا می خواهم تا اولین جلسه بین ما و بنیاد نخبگان برگزار شود حتی اگر لازم باشد تفاهم نامه ای با آقای دکترستاری رییس بنیاد ملی نخبگان امضا شود تا  نخبگان جامعه معلولان شناسایی و انتخاب شود.

وی درادامه در خصوص سبد معیشتی جامعه هدف نیز گفت : سبد معیشتی جامعه هدف در دو بخش پرداخت می شود که سعی می کنیم  با  شناسایی های دقیق  و درست افراد نیازمند که ضریب خطا درآن کم باشد آن را پرداخت  کنیم .

اعلام  نتیجه کارگروه سهمیه بنزین به معلولان بزودی

شریعتمداری درادامه به موضوع سهمیه بندی بنزین برای جامعه معلولان اشاره  کرد و گفت : در این خصوص کار گروهی تشکیل شده و نامه 20 انجمن و" ان. جی .او" خطاب به رییس جمهو تهیه و در اختیار ایشان  قرار گرفته که با نظر مساعد درحال  بررسی است  .

وی افزود: برای جلوگیری از هر گونه  سو استفاده ، درحال تهیه آمار معلولین و خوردوهای آنها هستیم که بزودی نتیجه  آن اعلام  خواهد شد. 

کد خبر 10903

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =

خدمات الکترونیک