دوره های آموزشی ویژه کارشناسان و نیروی انسانی شاغل در شیرخوارگاه ها و مراکز شبه خانواده (دولتی و غیر دولتی) امور اجتماعی

عنوان 

مدرس

دانلود

زمان به دقیقه

مخاطبین

مروری بر دستورالعمل  واگذاری شیرخوارگاه ها به بخش غیر دولتی

سعید بابایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

۱۵/ ۱۴ / ۱۵ / ۱۵ / ۱۷ / ۱۶

جمع: ۹۲

 • مدیرعامل 
 • رئیس هیأت مدیره / اعضای هیئت مدیره
 • تیم مراقبت شیرخوارگاه و کارشناس مسئول و کارشناس خانه در ستاد استان های

فارس/ سمنان/ آذربایجان شرقی/ قزوین

آشنایی با دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال مراکز شبانه­ روزی کودکان بی­ سرپرست

قوانین راه اندازی خانه کودک و نوجوان/ ویژگی های تیم مراقبت/ قوانین پذیرش فرزندان/ وظایف اختصاصی و عمومی انواع خانه ها

احمد خاکی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

۱۱ / ۱۱ / ۱۳ /۱۳ /۱۲

جمع: ۶۰

 • کارشناس مسئول و کارشناس خانه در ستاد و شهرستان
 • مدیرعامل 
 • رئیس هیأت مدیره / اعضای هیئت مدیره
 • تیم مراقبت خانه‌ها نوباوگان، کودکان و نوجوانان
 • معاون اجتماعی یا کارشناس مسئول اجتماعی شهرستان

آشنایی با استانداردهای مراقبتی در شیرخوارگاه

زهره امان آبادی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

۱۵ / ۱۶ / ۱۳ / ۱۷

جمع: ۶۱

 • مدیرعامل 
 • رئیس هیأت مدیره / اعضای هیئت مدیره
 • تیم مراقبت شیرخوارگاه تمام استانها
 • کارشناس مسئول و کارشناس خانه در ستاد و شهرستان
 • معاون اجتماعی یا کارشناس مسئول اجتماعی شهرستان

خدمات و مداخلات بهداشتی در شیرخوارگاه/ خانه‌ها

شبنم میربیگی

بخش اول

بخش دوم

۲۸ / ۳۲

جمع: ۶۰

 • مدیرعامل 
 • رئیس هیأت مدیره / اعضای هیئت مدیره
 • تیم مراقبت شیرخوارگاه تمام استانها
 • کارشناس مسئول و کارشناس خانه در ستاد و شهرستان
 • معاون اجتماعی یا کارشناس مسئول اجتماعی شهرستان

اصول و مبانی مددکاری برای کودکان تحت مرقبت در شیرخوارگاه

مریم خاکرنگین

بخش اول

بخش دوم

۱۳ / ۱۲

جمع: ۲۵

 • مدیرعامل 
 • رئیس هیأت مدیره /اعضای هیئت مدیره
 • تیم مراقبت شیرخوارگاه تمام استانها
 • کارشناس مسئول و کارشناس خانه در ستاد و شهرستان

شیوه‌های مراقبت از کودکان دور از خانه

رضا رزاقی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

 • کارشناس مسئول و کارشناس خانه در ستاد و شهرستان
 • مدیرعامل 
 • رئیس هیأت مدیره / اعضای هیئت مدیره
 • تیم مراقبت خانه‌ها نوباوگان، کودکان و نوجوانان
 • معاون اجتماعی یا کارشناس مسئول اجتماعی شهرستان

آشنایی با بیماری‌ها و اختلالات شایع روانشناختی در دوره شیرخوارگی، کودکی و نوجوانی)

رضا رزاقی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم

۱۱ / ۱۱ / ۱۰ / ۹ / ۹ / ۱۰ /۱۰ / ۱۰

جمع: ۸۰

 • کارشناس مسئول و کارشناس خانه در ستاد و شهرستان
 • مدیرعامل 
 • رئیس هیأت مدیره / اعضای هیئت مدیره
 • تیم مراقبت شیرخوارگاه ها، خانه‌ها نوباوگان، کودکان و نوجوانان
 • معاون اجتماعی یا کارشناس مسئول اجتماعی شهرستان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =