پرداخت یارانه ارتقای کارآیی معلولین شاغل در بخش غیردولتی به کارفرمایان

پرداخت یارانه ارتقای کارآیی معلولین شاغل در بخش غیردولتی به کارفرمایان

در راستای تحقق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و سایر قوانین فرادستی و بر اساس اهداف تعریف شده در برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان بهزیستی کشور مبنی بر توانمندسازی و گسترش برنامه های اشتغال زایی به منظور ایجاد، تثبیت و پایداری اشتغال جامعه هدف و اختصاصا معلولین شاغل در بخش غیردولتی پرداخت یارانه ارتقاء کارآیی معلولین شاغل در بخش غیردولتی به کارفرمایان تدوین گردید.

پرداخت یارانه ارتقای کارایی بخشی از مجموع حقوق پرداختی (حداقل قانون کار) از طریق سازمان که درقبال به کارگیری معلولان به کارفرمایان بخش غیردولتی با تائید کمیته اشتغال و کارآفرینی پرداخت می گردد.

تعیین میزان پرداخت یارانه ارتقاء کارآیی معلولان  بر اساس میزان شدت وتاثیر معلولیت در محدودیت کارآیی معلولان برای شغل در نظر گرفته شده از حداقل 10 تا 50 درصد قراردادکاروتا سقف حداقل حقوق و دستمزد قانون کار طبق جدول تعیین سطح معلولیت پس از تایید کمیته اشتغال وکارآفرینی به کارفرما قابل پرداخت می باشد

    هدف کلی و اهداف اختصاصی:

تسهیل فرآیند ایجاد، تثبیت و پایداری اشتغال در بخش غیردولتی از طریق پرداخت درصدی از حقوق

ارتقاء پایداری شغلی و تحکیم بنیان خانواده معلولین

ترغیب، تشویق، ایجاد انگیزه و حس رقابت در بین کارفرمایان و معلولان دارای شرایط اشتغال

ترویج فرهنگ روحیه کار و تلاش، افزایش عزت نفس، استقلال فردی و ایجاد امنیت روانی برای معلولان

تحقق وظایف سازمان در خصوص توانمندسازی معلولان در راستای اجرای بخشی از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

جلب حداکثر مشارکت سازمانهای مردم نهاد، کارفرمایان و ... در بخش غیردولتی

کمک به توسعه اشتغال ،گسترش بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر به ویژه برای معلولان

فرایند اجرا

دریافت درخواست و مدارک مورد نیاز

بازدید از محل کار و ارائه گزارش به کمیته اشتغال شهرستان

تکمیل فرم تعهد نامه محضری  ،بررسی مدارک و گزارش کارشناسی و امتیاز دهی به کارفرما

درصورت واجدشرایط بودن کارفرما ،قرارگرفتن دراولویت پرداخت

تایید مستندات و ارسال به امور مالی

 صدور سند پرداخت قطعی و اعلام به حوزه مشارکت مردمی

 دریافت بیمه سهم کارفرما  تا 5سال

  ثبت دربانک اطلاعاتی (سامانه پورتال)

مشمولین دریافت

.کارفرمایانی هستند که طبق جدول تعیین امتیازات کارفرمایان متقاضی از نظر کمیته اشتغال وکارآفرینی حائز شرایط دریافت می شوند

کد خبر 27229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =