آماده سازی شغلی و پرداخت سرمایه کار بلاعوض

آماده سازی شغلی و پرداخت سرمایه کار بلاعوض

دستیابی به استقلال همه جانبه و خصوصاً استقلال اقتصادی که به موجب اصول 21 و 29 قانون اساسی، برنامه راهبردی سازمان، اسناد فرادستی و قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توانمندسازی به عنوان تکلیف به عهده سازمان نهاده شده است، مرهون کسب شغل پایدار متناسب با شرایط موجود جامعه است. برهمین مبنا آماده سازی شغلی می تواند شرایط انتخاب آگاهانه افراد برای دستیابی به فرصت های شغلی متناسب با توانایی ها و علائقشان را فراهم نموده و گام مؤثری در جهت توانمند نمودن افراد جامعه و نهایتاً توسعه پایدار محسوب گردد. همچنین با عنایت به بررسی های به عمل آمده، یکی از دلایل عدم موفقیت جامعه هدف در ایجاد «کسب و کار»، «کاریابی» و «حفظ و پایداری آن»، مربوط به عدم آماده سازی شغلی بوده است. در این راستا سازمان تلاش می نماید تا برای افراد جامعه هدف مسیر آمادگی شغلی را ترسیم و افراد مذکور را پس از ورود به عرصه خدمات بهزیستی در مسیر مربوطه راهنمایی و هدایت نموده تا پس از طی آن برای نیل به استقلال اقتصادی به حوزه های مرتبط برای ایجاد شغل معرفی گردند. این طرح از سال 1393 در سراسر کشور براساس دستورالعمل در حال اجرا می باشد.

هدف کلی:

آماده سازی افراد جامعه هدف به منظور ورود به بازار کار

اهداف اختصاصی:

· ارایه و تسهیل زمینه های آموزش های فنی و حرفه ای

· ارایه و تسهیل زمینه های آموزش های مهارت های زندگی و مهارت های شناختی

· ارایه و تسهیل زمینه های آموزش های مدیریت کسب و کار (کارآفرینی)

· ارایه و تسهیل زمینه های آموزش های تخصصی شغلی

فرآیند اجرا:

1- شناسایی مراجع، تشکیل و تکمیل پرونده حرفه ای توسط مددکار اجتماعی و کارشناس مرتبط

2- ارزیابی اولیه فرد توسط تیم ارزیابی (شامل جسمی، روانی، اجتماعی، محیطی و مهارت ها) براساس چک لیست های مرتبط

3- تدوین برنامه شغلی

4- اجرای برنامه تدوین شده (ارائه آموزش ها- مشاوره و راهنمایی و غیره)

5- ارزیابی نهایی فرد توسط تیم ارزیابی

6- معرفی جهت اشتغال و کاریابی توسط تیم ارزیابی شهرستان

7- نظارت و پیگیری توسط کمیته تخصصی استان / شهرستان

جامعه هدف:

· کلیه مددجویان حوزه امور اجتماعی که شرایط و توانایی برای اشتغال را دارند

عملکرد:

برای اجرای این طرح اولین بار در سال 93 و ادامه آن در سال های بعد، اعتباری مصوب و تخصیص یافت و در سال جاری نیز اعتباری پیش بینی و مصوب شده است.

پرداخت سرمایه کار بلاعوض

با وجود منابع مختلف جهت اشتغال، متأسفانه در حدود 20% از خانواده های نیازمند و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش که در روستاها و مناطق دورافتاده (توسعه نیافته) زندگی می کنند، به دلیل نبود «کارفرما» مناسب و عدم امکان تشکیل گروه های همیار و خودیار، شرکت های تعاونی و همچنین نداشتن ضامن برای دریافت تسهیلات خوداشتغالی، امکان بازتوانی آنان مقدور نبود و متأسفانه سالیان سال تحت پوشش این سازمان باقی مانده اند، لذا جهت رفع مشکل خانواده های موصوف و به منظور زمینه سازی توانمندسازی از قبیل تهیه وسایل و ابزار اشتغال، آموزش کسب و کار، فنی و حرفه ای و ... آنان پیشنهاد می گردد کمک های بلاعوض به خانواده های موصوف پرداخت گردد.

هدف کلی:

توانمندسازی اقتصادی خانواده های تحت پوشش

اهداف اختصاصی:

· فراهم آوردن زمینه بازتوانی پایین ترین اقشار جامعه به خصوص در روستاها و مناطق محروم

· کمک به شروع کسب و کار

· کمک به توسعه کسب و کار

فرآیند اجرا:

1- گذراندن دوره های آماده سازی شغلی تأیید کمیته تخصصی دفاتر حوزه اجتماعی

2- تأیید توسط کمیته دفاتر حوزه اجتماعی مبنی بر امکان دریافت تسهیلات بانکی، عضویت در گروه های همیار و خودیار، تشکیل تعاونی برای مددجو در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

3- پرداخت سرمایه کار

4- پیگیری و نظارت

5- توسعه اشتغال و توانمندسازی

جامعه هدف:

· جامعه هدف دفتر توانمندسازی خانواده و زنان

عملکرد:

تخصیص اعتبار ویژه این طرح از سال 92 شروع شده و برای توانمندسازی خانواده ها از محل این طرح مساعدت می شود که در سال جاری با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

کد خبر 27053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =