شرح وظایف دفتر امور کودکان و نوجوانان

شرح وظایف دفتر امور کودکان و نوجوانان

۱- گروه رشد و تکامل همه جانبه کودکان:

مراکز ارائه رفاه کودک و خانواده

نظارت بر مهدهای کودک

آموزش مربیان و مدیران مهدهای کودک

تایید محتوای مورد نیاز مهدهای کودک(کتاب ، بازی و..)

۲-گروه توسعه و راهبری مهدهای کودک:

ارائه یک وعده غذای گرم به کودکان مهدهای کودک مناطق حاشیه ای و روستا مهد

توسعه خدمات به کودکان در قالب مهدهای کودک حاشیهای، روستامهد، مهدآدینه،مهدهای خصوصی

پرداخت شهریه مهدکودک کودکان خانواده های کم درآمد

پرداخت شهریه مهدکودک کودکان دارای معلولیت

 ۳-مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در خانواده:

فرزندخواندگی

ارتقاء توانمندی وترخیص

حمایت از اشتغال پایدار

پرداخت کمک هزینه مراقبت فرزندان در خانواده(امداد ماهیانه)

توسـعه برنـامه مراقبت از کودکـان تحت مراقبت در خـانواده از طریق مراکز غیر دولتی (کلینیک های مـددکاری، موسسات خیریه و مجتمع های خدمات بهزیستی)

 آموزش مشاوران فرزندخواندگی

۴-مراقبت و توانمندسازی کودکان در خانه های کودکان ونوجوانان :

بیمه آتیه

پرداخت کمک هزینه پوشاک وپول توجیبی فرزندان تحت مراقبت در خانه

ارتقاء توان علمی و فرهنگی فرزندان تحت سرپرستی

پرداخت کمک هزینه نگهداری فرزندان در خانه های کودکان ونوجوانان (یارانه)

آموزش پرسنل خانه های کودکان و نوجوانان

ارائه خدمات تخصصی به کودکان دارای نیازهای عاطفی و روانی در خانه های تارک

مراقبت مشارکتی کودکان شیرخوارگاه(مشک)

کد خبر 24847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =