مدارک لازم جهت دریافت مجوز تاسیس مراکز

مدارک لازم برای دریافت مجوز تاسیس مراکز به شرح زیر است:

مدارک لازم برای دریافت پروانه تأسیس

۱- فرم درخواست تکمیل شده پروانه تأسیس مؤسسه

۲- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده الگوی سازمان

۳- فرم تکمیل شده مشخصات فردی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان اصلی و علی البدل

۴- تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان اصلی و علی البدل

۵- تصویر برابر اصل شده کارت ملی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان اصلی و علی البدل

۶- تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان اصلی و علی البدل

۷- تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان اصلی و علی البدل

۸- تائیدیه تحصیلی برای مدیرعامل و بازرس اصلی و عضو دارای مدرک تحصیلی مرتبط با اهداف موسس

۹- سه قطعه عکس پرسنلی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان اصلی و علی البدل

۱۰- اصل گواهی عدم اعتیاد اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان اصلی و علی البدل (معرفی نامه اعضا پس از تکمیل مدارک فوق توسط دبیرخانه کمیسیون صادر میگردد.)

۱۱- اصل گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان اصلی و علی البدل(معرفی نامه اعضا پس از تکمیل مدارک فوق توسط دبیرخانه کمیسیون صادر میگردد.)

۱۲- تائیدیه حراست سازمان بهزیستی برای اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان اصلی و علی البدل(استعلام پس از تکمیل مدارک فوق توسط دبیرخانه کمیسیون صورت می پذیرد.)

۱۳- گواهی تایید نام موسسه از اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری با ذکر نام استان یا شهرستان محل مؤسسه

۱۴- معرفی مکان موسسه به سازمان بهزیستی

۱۵- صورتجلسه مجمع عمومی که به امضای تمامی اعضا رسیده باشد.

۱۶- صورتجلسه هیات مدیره که به امضای تمامی اعضا رسیده باشد.

۱۷- ارائه فیش واریزی حداقل مبلغ سرمایه / دارایی اولیه بعد از ثبت به حساب مؤسسه غیردولتی و اعلام شماره حساب به سازمان بهزیستی

۱۸- تعهد کتبی رئیس هیات‌مدیره مبنی بر اجرای دقیق مقررات عمومی مندرج دستورالعمل

شرایط تأسیس مؤسسات غیردولتی انتفاعی/ غیرانتفاعی

  الف-   شرایط عمومی

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- دارا بودن حداقل ۱۸ سال تمام سن

۳- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از آن برای افراد مذکر

۴- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور

۵- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و بازرس

۶-  عضویت حداقل یک نفر دارای مدرک کارشناسی مرتبط با فعالیت مؤسسه در هیأت مدیره

۷- عدم ارتباط سببی و نسبی بازرسین موسسه با اعضای هیات مدیره

          ب-  شرایط اختصاصی مؤسسات غیردولتی غیر انتفاعی

۱- هیات موسس (مجمع عمومی) برای تصویب اساسنامه،   انتخاب و معرفی هیات امنا تا بعد از به ثبت رسیدن موسسه

۲- هیات امنا حداقل ۱۱ نفر

۳- هیات مدیره حداقل ۵ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل

۴- بازرس ۱ نفر اصلی و ۱ نفر علی البدل

۵- دارا بودن حداقل دارایی اولیه برای احراز تمکن مالی موسسه وفق میزان مندرج در دستورالعمل

          فعالیت اعضای هیات امنا افتخاری است.

         تعیین سهم الشرکه در بین کلیه اعضا در موسسات غیرانتفاعی، غیرقانونی و تخلف محسوب می شود.

                   ج-   شرایط اختصاصی مؤسسات غیردولتی انتفاعی

۱- هیات موسس حداقل ۳ نفر برای تصویب اساسنامه، انتخاب و معرفی هیات مدیره و بازرسین و ثبت موسسه

۲- هیات مدیره حداقل ۳ نفر اصلی و ۱ نفر علی البدل

۳- بازرس ۱ نفر اصلی

۴- دارا بودن حداقل سرمایه اولیه وفق میزان مندرج در دستورالعمل

۵- تعیین میزان سهم الشرکه شرکا به نسبت کل سرمایه

کد خبر 23597

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =