وظایف معاونت مشارکت های مردمی در حوزه اشتغال و کارآفرینی

بند ۱۷ شرح وظایف اساسی سازمان بهزیستی، سیاست­گذاری، برنامه ­ریزی و نظارت به منظور فراهم آوردن راهکارها و راهبردهای حمایتی و توسعه ای برای اشتغال و کارآفرینی افراد تحت پوشش را به سازمان بهزیستی واگذار گردیده است. همچنین به استناد بند ب ماده ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه، کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موظفند برای توانمندسازی افراد تحت پوشش خود سالانه ۱۰۰ هزار نفر را به ترتیب ۷۰ درصد کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۳۰ درصد سازمان بهزیستی صاحب شغل نمایند. در مفاد ۷۸ و ۸۰ قانون برنامه ششم و مفاد ۳۱ و ۳۴ و ۵۲ الحاقیه قانون تنظیم برخی از احکام دائمی برنامه اشاره مستقیم به موضوع تسهیل­گری اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است.

تکالیف سازمان بهزیستی در زمینه اشتغال و کارآفرینی

بند ۱۷ شرح وظایف اساسی سازمان بهزیستی، سیاست­گذاری، برنامه ­ریزی و نظارت به منظور فراهم آوردن راهکارها و راهبردهای حمایتی و توسعه ای برای اشتغال و کارآفرینی افراد تحت پوشش را به سازمان بهزیستی واگذار گردیده است. همچنین به استناد بند ب ماده ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه، کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موظفند برای توانمندسازی افراد تحت پوشش خود سالانه ۱۰۰ هزار نفر را به ترتیب ۷۰ درصد کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۳۰ درصد سازمان بهزیستی صاحب شغل نمایند. در مفاد ۷۸ و ۸۰ قانون برنامه ششم و مفاد ۳۱ و ۳۴ و ۵۲ الحاقیه قانون تنظیم برخی از احکام دائمی برنامه اشاره مستقیم به موضوع تسهیل­گری اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است.

گروه های هدف سازمان بهزیستی کشور در برنامه اشتغال و کارآفرینی

o افراد دارای معلولیت قابل بازتوان

o زنان سرپرست خانوار شامل زنان بی سرپرست، زنان خود سرپرست، زنان فاقد سرپرست موثر

o فرزندان مستقل بهزیستی (بالای ۱۸ سال)

o بهبود یافتگان بیماری اعتیاد و آسیب­های اجتماعی

فعالیت های حوزه اشتغال و کارآفرینی 

۱- برنامه ریزی و پیگیری در سطح کلان به منظور فراهم نمودن راهکارها و راهبردهای حمایتی و توسعه ای اشتغال وکارآفرینی افراد تحت پوشش و تلاش در جهت توانمندی و خودکفائی آنان.

۲- تهیه و تدوین و تأیید طرحها و برنامه های اشتغال و کارآفرینی متناسب  با شرایط محلی، اقلیمی و منطقه ای و ویژگیهای فردی و خانوادگی توانخواهان تحت پوشش با توجه به نتایج پژوهشهای انجام شده و در راستای اجرای اسناد بالادستی و سیاستها  واهداف کلان سازمان در خصوص توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف

۳- تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملها ی اجرایی به منظور  هدایت، راهبری و نظارت بر طرح ها و برنامه ها مرتبط با  اشتغال و کارآفرینی در سطح استانها

۴- پایش و کنترل عملکرد واحدهای استانی در خصوص اشتغال و کارآفرینی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی و نحوه هزینه کرد اعتبارات از طریق اجرای سازو کارهای نظارتی (همچون انجام بازدید های دوره ای، گزارشات و... و. ) به منظور شناسایی موانع و مشکلات موجود  و در صورت نیاز ارائه راهکارهای اصلاحی

۵- پیگیری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ساماندهی تولیدات اشتغال یافتگان از طریق شرکت تولیدات در نمایشگاههای داخلی و خارجی به منظور حمایت از تولیدات جامعه هدف

۶- پیگیری تأمین منابع قانونی مربوط به اشتغال و شناسایی و  سهم گیری منابع اشتغال  و  توزیع منابع بر اساس نیازسنجی استانها و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات تخصیصی 

۷- برنامه ریزی کلان جهت  استفاده از فرصتهای فراسازمانی و پیگیری تأمین منابع مورد نیاز درچارچوب برنامه های مصوب تأمین اشتغال جامعه هدف سازمان

۸- همکاری باسایر ارگانها ونهادهای ذیربط جهت بستر سازی، و اجرای آموزش های فنی و حرفه ای و... در راستای توانمند سازی اقتصادی جامعه هدف و تسهیل در ایجاد اشتغال پایدار

۹- تهیه و تنظیم آمارو اطلاعات مورد نیاز از فعالیتهای انجام شده و عملکرد واحدهای استانی و ارائه گزارشات به مقامات و مراجع ذیربط

برنامه های اداره اشتغال وکارآفرینی

۱-شبکه سازی و برقراری ارتباط درون بخشی، برون بخشی و بین بخشی برای بسترسازی و تسهیل اشتغال جامعه هدف بهزیستی

۲-عامل با شبکه بانکی کشور برای تسهیل و تسریع پرداخت اعتبارات اشتغال به جامعه هدف بهزیستی

۳-تقویت شبکه کارفرمایی و کارافرینی درجامعه هدف بهزیستی برای افزایش سهم اشتغال جامعه هدف بهزیستی در بنگاههای اقتصادی

 ۴-تسهیل و تسریع در پرداخت مشوق های بیمه ای و مالیاتی به کارفرمایان و کارافرینان جامعه هدف بهزیستی

۵-بسترسازی و بنامه ریزی برای تقویت رویکرد کارآفرینی و مدیریت کسب وکار در فرایندهای توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی با هدف حضور موثر کارآفرینان جامعه هدف در بازارهای داخلی و بین المللی

کد خبر 23591

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =