فراخوان  واگذاری خدمات و نظافت «مجتمع شهید بهشتی خزرآباد»

سازمان بهزیستی کشور درنظر دارد نسبت به واگذاری خدمات و نظافت "مجتمع شهید بهشتی خزرآباد" از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقـــدام نماید.

سازمان بهزیستی کشور درنظر دارد نسبت به واگذاری  خدمات و نظافت  "مجتمع شهید بهشتی خزرآباد" از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقـــدام نماید. با عنایت به بارگزاری مدارک و مستندات مربوطه در ســامانه تدارکات الکترونیک دولت، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به مدت ۵روز کاری از انتشار آخرین آگهی در جراید کثیرالانتشار به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اطلاعات و بارگزاری آن اقدام نمایند. نحوه دریافت اسناد و تحویل آن و محل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب بیشتر با  شــماره تلفن۹ - ۶۶۷۰۲۰۰۱ داخلی ۲۳۳۴ تماس حاصل نمایند.

نام و نشانی مناقصه گر : سازمان بهزیستی کشور به آدرس ضلع شمالی پارک شهر-سازمان بهزیستی کشور.

نوع خدمات : واگذاری خدمات و نظافت  " مجتمع شهید بهشتی خزرآباد.

محل برگزاری مناقصه: ضلع شمالی پارک شهر-سازمان بهزیستی کشور-طبقه چهارم دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع.

زمان برگزاری مناقصه :از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

**اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار )سازمان بهزیستی( جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۶۶۷۶۰۸۲۷ (امورقراردادها).

***اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

****دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷  و ۸۵۱۹۳۷۶۸.

کد خبر 21397

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =